Autobijlage

Populariteit camper groeit nog steeds

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De camper is hard op weg het populairste vakantievervoermiddel van Nederland te worden. Sinds 2013 steeg het aantal geregistreerde kampeerwagens van 77.000 naar ruim 115.000 in juli vorig jaar. Het worden er nog meer, verwacht Taeke Taekema. “It grize imago van de camperkampearder feroaret snel.”

“Der bin tsjintwurdich in soad jonge gesinnen dy’t ek kieze foar in camper. Alles sit der ommers yn, hast it sa by de hân.” Daar komt bij dat een camper valt onder het aantrekkelijke kwarttarief van de wegenbelasting, vertelt Taeke Taekema  van Taekema Campers in Gorredijk. Hij ziet het aan de toenemende verkoop; per jaar verkoopt hij een paar honderd campers. Vooral aan mensen met tijd, en dat zijn lang niet alleen pensionado’s. “Ek in soad minsken út it ûnderwiis keapje in kamper.”

Taekema is gespecialiseerd in betaalbare inruilcampers. Er staan zestig op voorraad, variërend in prijs van 7.000 tot 50.000 euro. “Dêrmei bin we de grutste yn Nederlân yn dizze priisklasse. Op oare plakken stean meastal mar in stik as tsien, faak djoerdere campers.” Aanschaf van een camper wordt ook populairder omdat het goedkoper is dan huren. Volgens Taekema hoef je maar vijf of zes keer met je eigen camper op pad te gaan, dan heb je de aankoop al terug.

Kamperen met een kampeerwagen is een hype aan het worden. “Minsken kieze foar frijheid, wolle mobyl wêze. Mei in app op de tillefoan kinst bygelyks sa in camperplakje opsykje yn Amsterdam.” Het aantal camperplekken stijgt: steeds meer steden, dorpen en gemeenten bieden speciale camperplaatsen met voorzieningen. Korte trips, lange buitenlandse reizen, in koude of warme streken, de camper is multi-inzetbaar. Voor wie overweegt langere tijd op reis te gaan, geeft Taekema wat tips. Koop een camper waar je je veilig en fijn in voelt met een goed bed en voldoende ruimte. “En keapje ien mei in dûbele boaiem wêr’t de wettertanks yn ferwurke binne. Dy tanks wurde ferwaarme sadatst ek kampearje kinst yn kâldere gebieden.”

De prijs van nieuwe campers blijft onverminderd hoog. “We sjogge hjir dan ek minsken dy’t nei de Caravana west ha om campers te besjen en om dan hjir foardielich ien te keapjen.” Ze maken er regelmatig een dagje uit van. Ook campers moeten gekeurd worden. Toch zegt die APK-keuring niet alles. “Der wurdt bygelyks net sjoen of de koelkast it wol docht. Wy leverje alle campers ôf mei APK en dêrneist in campercheck en garânsje.” Tijdens die campercheck worden ook de kitnaden gecontroleerd. Door uitdrogen van de kit kan er vochtophoping in de wanden ontstaan. Taekema Campers is aangesloten bij BOVAG. Taekema Campers ruilt niet alleen campers in, klanten kunnen ook hun boot, caravan of auto inruilen. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot financiering bij aanschaf geboden.

taekemacampers.nl