Ondernemen

Het Postkantoor: een bijzonder concept

Potlood Renske Woudstra

Wat nou als je alle gerechtjes die je ooit op wereldreizen hebt geproefd, samenvoegt op de kaart van een bijzonder restaurant? En wat als je vervolgens dat restaurant volledig door het personeel zelf laat runnen? Dan heb je de ingrediënten voor het baanbrekend recept van Hét Postkantoor.

Hét Postkantoor is een verwijzing naar het eerste gebruik van het monumentale pand uit 1871. Tot aan 1914 was dit het post- en telegraafkantoor, waarna het tot 1992 dienst deed als ontvangkantoor der belastingen. Na diverse kantoorfuncties kreeg het pand in 2015 een horecavergunning. Ondernemers Geert Bosman, Luberto Agricola en Eric Kuindersma herstelden de oude glorie van de historische gevel en toverden het pand om in een plek van beleving.

Hét Postkantoor is een grand-bistro. Er worden kleine gerechtjes geserveerd van over de hele wereld. “We ha as kompanjons betocht om alle dinkjes dy’t we preaun ha op ús reizen oer de wrâld, by-inoar te foegjen op de kaart.” Ook gasten mogen ideeën aandragen van gerechtjes die ze ooit geproefd hebben. “Witst wat dat mei de gast docht? Dy fynt dat geweldich!” Het houdt in dat de kaart regelmatig verandert. Gemiddeld bestellen de gasten bij Hét Postkantoor zo’n zes à zeven gerechtjes op een avond. En dat betekent een hele avond genieten, weet Bosman.

Vijf jaar geleden startten Bosman en zijn compagnons Grandcafé ’t Gerecht aan het Gemeenteplein. Betekent de naastgelegen grand-bistro dan niet de concurrentie aangaan met jezelf? Zeker niet: “De hiele hoeke hjir oan it plein is der geselliger troch wurden en dat lûkt minsken.” Tot hun verrassing werd het zelfs drukker op beide locaties, die zeven dagen per week open zijn. Alleen op plekken met beleving kun je het redden, is de stellige mening van Bosman. Langzamerhand is het Gemeenteplein zo’n plek met beleving geworden. “Ast allinne al dy haardsjes sjochst ast hjir oankomst, dat jout sfear.” Bij Hét Postkantoor beginnen die sfeer en beleving meteen bij binnenkomst door de antieke draaideur. Het veroorzaakt bij veel gasten een wauw-effect, dat wordt versterkt door het interieur dat niet zou misstaan in een metropool. Rondzitjes van gepolsterde banken, aangename barkrukken rond hoge tafels en aan de lange bar, met leer beklede wanden en een imposant balkenplafond; het draagt allemaal bij aan de bijzondere sfeer. “En de akoestyk is hjir hearlik. Sels as alle 106 plakken beset binne, hearst allinne mar gekeuvel.”

Op dit moment zijn de drie compagnons bezig met een bijzondere transitie. De volledige zeggenschap van beide bedrijven wordt overgedragen aan het personeel. De werknemers bepalen zelf wie wanneer werkt, welke mensen worden aangenomen of ontslagen en wat er op de menukaart komt. “Oant no ta is dat in enoarm sukses. Elkenien nimt ferantwurdlikheid en de kreativiteit by de wurknimmers is enoarm tanaam.” Iedereen denkt overal over mee, het bevordert de sfeer en collegialiteit. En dat komt ook de gasten ten goede, vindt Bosman. Want samen met de eigen opleiding zorgt dit ervoor dat het personeel de gast vlotter en met meer zelfvertrouwen tegemoet treedt.