Nieuws

Precariomiljoenen in de knip

Potlood Wim Bras

Nu Liander de juridische procedures tegen betaling van precariorechten lijkt te staken, opperde de Opsterlandse gemeenteraad maandag om het vrijkomende geld in te zetten voor de verzachting van Wmo-bezuinigingen.

Wethouder Rob Jonkman drukte de euforie gelijk de kop in. “Liander heeft nog niet officieel per brief de juridische procedures gestaakt.” Komt die brief er wel dan gaat de incidentele meevaller (circa 9 miljoen euro) naar de reserves, aldus Jonkman. “De tekorten op de Wmo zijn structureel. Die kunnen we niet, of slechts voor korte duur, met incidenteel geld oplossen.”

Overigens gebruikt Opsterland al geld uit de reserves om de tekorten in het sociaal domein op te vangen, maar dat kan maar gedurende vier jaar. In 2022 moet Opsterland weer met een sluitende begroting komen, aldus de wethouder. “Komt Liander over de brug, dan kunnen we het geld wel gebruiken voor de nieuwbouw van scholen en mfa’s.” Opsterland int bij netwerkbeheerders zogenaamde precariobelasting voor het gebruik van de grond. Liander tekende daar beroep tegen aan, waardoor Opsterland het geïnde geld niet kan gebruiken.