Nieuws

Project buurtbemiddeling wordt verlengd

Potlood Renske Woudstra

De gemeente Opsterland verlengt de proef met het project buurtbemiddeling met nog een jaar. Het project ging op 1 maart vorig jaar van start.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenruzies of kleine ergernissen tussen buren vroegtijdig aan te pakken en verdere escalatie te voorkomen. In 2018 zijn er in het project 14 buurtbemiddelingstrajecten opgestart. Ook zijn er zes inwoners van Opsterland getraind tot vrijwillig buurtbemiddelaar. Omdat het even duurde om vrijwilligers te werven en op te leiden, bleven er maar zeven maanden over om daadwerkelijk bemiddelingstrajecten op te starten. Opsterland vindt die periode te kort om goed te kunnen oordelen over de meerwaarde van buurtbemiddeling bij het verminderen van woonoverlast, het voorkomen van escalatie in de buurt en het bevorderen van begrip en onderling respect. Evaluatie van het project volgt in de zomer van 2019. Verlenging van het project kost ruim 15.000 euro.