Nieuws

Project Samenzorg wil mantelzorgers helpen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het huidige aantal mantelzorgers is groter dan menigeen denkt. Onderzoekers gaan er van uit dat in de nabije toekomst een op de drie mensen een vorm van mantelzorg verleent.

Je bent mantelzorger of je wordt het. “Je vraagt er niet om en je kiest er niet voor”, aldus wethouder Wietze Kooistra, donderdag bij de start van het project Samenzorg. “En de zwaarte van mantelzorg kun je niet van te voren inschatten.” Overbelasting is dan ook een reëel gevaar voor mantelzorgers. Het project Samenzorg speelt daar op in door opgeleide vrijwilligers mantelzorgers in de thuissituatie te ondersteunen. Kooistra: “Een mantelzorger vervangen kan niet iedereen. Vanzelfsprekend moet de zorg goed zijn, maar een klik en vertrouwen tussen mensen is minstens net zo belangrijk.” In de training van de vrijwilligers van Samenzorg is communicatie dan ook een belangrijk onderwerp. “Een mantelzorger moet te allen tijde zelf de regie houden”, vertelt projectleider Yvonne de Haan van Timpaan Welzijn. “Veel van de vrijwilligers zijn zelf ook mantelzorger of dit geweest.”

Drie soorten ondersteuning

Een denktank van mantelzorgers bracht de behoeftes van mantelzorgers in kaart. Daar rolden drie types vrijwilligers uit. De zorgvrijwilliger neemt kort de directe zorg over zodat de mantelzorger boodschappen kan doen of enkele uren aan een hobby kan wijden. De doevrijwilliger neemt kleine klusjes in huis op zich. En dan zijn er de aandachtcoaches die een luisterend oor bieden en helpen de balans te vinden in draaglast en draagkracht.

Oproep vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers in de pool is nog gering. Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich melden bij Yvonne de Haan: y.dehaan@timpaanwelzijn.nl of 06 – 5028  6399.