Nieuws

Provincie niet eens met zonneweide Wijnjewoude

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De provincie Fryslân is het niet eens met de omgevingsvergunning die de gemeente Opsterland heeft afgegeven voor een zonneweide aan de Tolleane in Wijnjewoude. De brief van het provinciehuis verbaast Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), dat net tot provinciaal pilotproject is benoemd.

WEN heeft plannen voor een zonneweide van circa zes hectare. Naar de beste locatie wordt in overleg met buurtbewoners en gemeente nog gezocht. Opsterland verleende inmiddels al wel toestemming voor een zonneweide op de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (1,5 hectare) aan de Tolleane. Die vergunning had WEN nodig om de benodigde subsidies aan te vragen.

Volgens de provincie past dit deel van het plan wel in het provinciaal beleid, alleen is er op het perceel ook sprake van een stukje bos met een beschermde status. In een brief aan de gemeente vraagt de provincie zich af of je natuur moet opofferen voor de installatie van zonnepanelen, zeker als er zoals in Wijnjewoude in de directe omgeving voldoende andere locaties zijn. De provincie roept Opsterland dan ook op om een nieuwe locatiekeuze te maken. Ook wijst de provincie op het ontbreken van een ecologisch onderzoek naar de natuurwaarden van het gebied. Een onderzoek dat WEN volgens Pieter de Kroon wel heeft laten uitvoeren. “Dat wit de provinsje blykber net. Mar dat is ek krekt it probleem. De provinsje stelt gjin fragen en siket net nei oplossingen, mar tekent fuortdaliks beswier oan.”

Pilotproject

Wijnjewoude Energie Neutraal is dan ook verbaasd over de brief. Nog niet zo lang geleden werd WEN uitgeroepen tot pilotproject. De provincie wil in Wijnjewoude kijken wat de provinciale Energietransitie voor een dorp of regio betekent. “Dat soe in soad hulp op-
smite moatte foar ús projekt”, aldus Pieter de Kroon (WEN). “Mar dat blykt net út dizze brief. Wy wolle wat delsette en graach prate.” De Kroon vindt de brief van de provincie ook niet in lijn met de nieuwe veelbesproken Omgevingswet. “De moraal fan dy wet is dat de lokale oerheid yn oerlis mei bewenners en organisaasjes ta plannen komme moat. Dat is krekt wêr’t wy mei dwaande binne. En dat is hiel wat oars as oerheden dy’t elkoar mei beswierskriften dwaande hâlde.”