Nieuws

Raadsleden schrikken van rekenkamerrapport

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Raadsleden reageren geschrokken over de inhoud en de toon van het rekenkamerrapport.

VVD: ‘leren van andere gemeente’

Wanda Geertsma (VVD): Het is een gedegen rapport, het geeft veel duidelijkheid. Maar ik schrik wel van de uitgesproken conclusies. Dat de rekenkamer weinig vertrouwen heeft in de maatregelen die het college het laatste jaar heeft genomen, is een pittige uitspraak. Maar ik heb er geen moeite mee dat ze deze uitspraak doet. De raad heeft hen op pad gestuurd met een heldere vraag, dan komt er ook een helder antwoord. Ik ben er van overtuigd dat we beter kunnen sturen op de uitgaven in de jeugdzorg, ook bij externe partijen die naar zorg verwijzen. Bij de begroting is dus geen gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie, dat is wat mij betreft niet de manier. Er zijn gemeentes die het anders doen, daar moeten we van leren. Op deze manier lopen we achter de feiten aan en blijven we dat ook doen.”

D66: ‘bevestigt vermoedens’

René Koopmans (D66): “Het is niet mals. Het rapport bevestigt mijn vermoedens. De rekenkamer heeft meer boven tafel gekregen dan ons als raad is gelukt. Daar zijn ze ook voor. Het college mag er van alles van vinden, maar ik proef in die eerste periode vooral gemakzucht, zelfgenoegzaamheid en gebrek aan respect richting raad. De rekenkamer is ook duidelijk over de rol van de gemeente bij de gezamenlijke inkoop van de SDF. Die rol is dus groter dan ons is verteld. Dat de zorgaanbieder de intensiteit van de behandeling bepaalt, is een duidelijke weeffout in het systeem. Ik herken zeker het beeld van een onvoldoende geïnformeerde raad. Gelukkig is het gevoel van urgentie het laatste jaar groter. Er zijn meerdere gemeenten die intensiever sturen. De drie OWO-gemeenten zijn heel afwachtend.”

CDA: ‘Bot skrokken’

Irene Spoelstra (CDA): “Wy bin hiel bot skrokken, dit rapport slacht as in bom yn. Yn ús eagen stean it kolleezje en de rekkenkeamer rjocht tsjinoer elkoar yn hoe’t se dingen sjogge. Dêr wol ik beide partijen earst op befreegje, se kin net beide gelyk ha. De evaluaasje fan is SDF stiet no ek wol op skerp. Ik bin wol bliid mei de byienkomsten fan de klankbordgroep. Dat jout dúdlikheid en ynsicht en it helpt by it better yn kaart bringen fan it gehiel. Ik wit dat myn kollega-riedslid Wietze Kooistra begjin 2018 noch wethâlder wie op dit dossier. Mar oer syn rol jou ik no gjin oardiel.”

 

PvdA: ‘Rapport is belediging’

Joke Bouwer (PvdA): De rekenkamer is met dit rapport uit de bocht gevlogen. De conclusies zijn gekleurd en zijn een belediging voor het college, de raad en de ambtenaren. Ik kan mij ook niet in de conclusies vinden. Bovendien vind ik in het rapport niets terug van wat wij als raadsleden in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden hebben bijgedragen aan het onderzoek. De rekenkamer zit helemaal op het lijn van meten is weten. Maar daar los je het probleem van de financiering van de jeugdzorg echt niet mee op. De bijeenkomsten van de klankbordgroep ervaar ik niet als informeel, daar hoor je wat er speelt, wat de hobbels zijn. En volgens mij word ik niet blij van nog meer cijfers.”

Opsterlands Belang: ‘Net folle nijs’

Jan van Dalen (Opsterlands Belang): “Der sit net folle nijs yn it rapport fan de rekkenkeamer. Ik hie de gedachte dat it kollege net folle wist fan de gong fan saken en dat blykt te kloppen. It kolleezje kaam der te let achter dat it niet goed gie. Ik freegje my ôf at in ried wol wat kin mei folle mear gedetailleerde ynformaasje, sa as de rekkenkeamer foarstelt. It giet mei der om dat wy goede soarch leverje, effectief en efficient. Wêr giet it goed en wêr giet it fout? Ik wol witte wêr it jild oan besteed wurd en dat wit ik no net. De kultuur wie net goed, mar der is wol folle ferbettere it ôfrûne jier. Der is in soad boppe tafel kaam. It wie net goed, it is no wol better, mar noch net goed genôch. Ik bin der net wid fan at wy de kosten foar jeugdsoarch ûnder kontrôle krije.”

Lees ook: Rekenkamer kritisch op financiën jeugdzorg
Lees ook: College herkent zich niet in conclusies rekenkamer