Nieuws

Recordjaar ooievaars Beetsterzwaag

Potlood Arend Waninge

Bij de jaarlijkse ringdag van ooievaars, afgelopen maandag, zijn in 50 nesten rond Beetsterzwaag 102 jongen aangetroffen. Hiervan zijn er 78 geringd, de overige nesten waren met de hoogwerker niet te bereiken. Er werden elf nesten gevonden met drie jongen en twee nesten met maar liefst vier jongen. Volgens Haye Folkertsma van It Eibertshiem is dat uitzonderlijk.

Het aantal jonge ooievaars is fors hoger dan het ‘rampjaar’ 2017, toen er maar 25 jongen werden geringd. “Doe hellen wy wol 35 deade jongen út de nêsten. Der wie krekt op it ferkearde momint in kâlde en wiete wike west. At de jongen in wike as seis binne, kinne sy dêr net oer.”

Gemiddeld

De reproductie in en om Beetsterzwaag lijkt veel, maar is volgens Folkertsma eigenlijk zoals het hoort te zijn om een populatie in stand te houden. “Gemiddeldwei moat der dan twa jongen per earrebarre wêze. Dat helje wy dit jier op De Sweach wol, mar op de oare plakken by lange nei net.”

De afgelopen jaren dijt de ooievaarsstand rond Beetsterzwaag snel uit. In 2016 waren er dertig broedparen, nu al vijftig. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van voedsel, verklaart Folkertsma. “Der is dus genôch fretten. Ik tink dat de populaasje noch wol efkes trochgroeit, mar de fûgels sille harren ek mear ferspriede.”

Weidevogels

Het is volgens de ooievaarsdeskundige een fabeltje dat de ooievaars veel jongen van weidevogels opvreten. Het is niet uitgesloten dat ze een jong oppikken, maar ze jagen er niet op. “Boppedat rûn it tal greidefûgels al bot werom doe’t de earrebarren der noch net wiene. Minsken sjogge de fûgels wol altyd yn it lân omstappen en tinke dan dat se de fûgeljongen opfrette.”

Delen