Ondernemen

Rijhal wacht op nieuwe klandizie

Potlood Arend Waninge

De droom van Henk en Esther van Zwol is uitgekomen. Op Koningsdag openden zij Hoeve Paardenkracht. Verscholen achter de historische boerderij uit 1896 wacht een enorme rijhal op menners en dressuurruiters.

Henk en Esther komen oorspronkelijk uit Drachten en woonden twintig jaar in de Flevopolder. Henk: “We sochten al in hiele tiid om in geskikt plak. Dit is wol hiel wat oars as in rychjewenning yn Lelystad.” Met zoon Hylke (17) en dochter Femke (13) maken ze een nieuwe start in de polder van Gersloot. “Eins in historysk plakje. Myn pake en beppe bin hjir tichtby berne.” Zoon en dochter rijden al vanaf hun achtste jaar paard. “Alle dagen wienen we wol op de maneezje en trije jier lyn ha we ús eigen Frysk hynder Axel kocht.” Moeder Esther is gedreven menner. Toen de kinderen voor een schoolwissel stonden, ging het gezin op zoek naar een plek om de paardensport aan huis te kunnen beoefenen. Het werd de voormalige manege Engberts Hoeve. “It hat keihurd wurkjen west om alles wer op te knappen. De maneezje hat hast in jier leechstien.”

De aandacht ging eerst naar de grote rijhal. Door achterstallig onderhoud was de bodem uitgereden en de kantine was een lege ruimte. “We ha alle grûn loshelle, de wetterhúshâlding regulearre en de kantine opnij ynrjochte.” Het resultaat is een schitterende, uitnodigende manegebak van zestig bij dertig meter. De kantine heeft een huiselijke sfeer. Ze kwamen met één paard naar Gersloot, inmiddels zijn Tinker Lightening en Shetlander Reus aan de privékudde toegevoegd. “We ha der foar keazen om gjin pensjonstâl te wurden. Dat kin ek net, wy ha der beide in fulltime baan by. Dan kinst dus net garandearje dat der ien thús is om op in oar syn hynders te passen.”

Hoeve Paardenkracht is alleen op afspraak open. Op donderdagmiddag en zaterdagochtend kunnen menners er terecht, maximaal vier equipes per keer. Op donderdagavond en zaterdagmiddag zijn dressuurruiters welkom. Naast de grote rijhal beschikt de manege over prachtige buitenfaciliteiten. De keurig omheinde buitenbak is even groot als de overdekte rijhal. Daarnaast is er een prachtig parcours voor de menners. “We ha neist de bûtenbak in dobbe mei in eilantsje deryn. Dêr giet in hiel paad trochhinne.” De manege krijgt een rustige herstart. “Alle menners, ruters en ruterferienings bin wolkom. Foar frij riden, lessen of wedstriden, wat se mar wolle. Mar minsken kin hjir ek telâne foar oare feesten en eveneminten. We ha al in jierdei mei in jeu-de-boulesfeest hân fan in 85-jierrige. Yn augustus is der in Tinkerkeuring en yn septimber in indoor beachvolleybaltoernooi.”

www.hoeve-paardenkracht.nl

Delen