Thema Auto

Rijscholen moeten drie maanden achterstand wegwerken

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Uitgestelde rijexamens, lange wachttijden bij het CBR, verlopen theorie-examens, extra lessen. De rijscholen hebben de lessen inmiddels hervat, maar een lockdown van drie maanden betekent een tsunami aan examenkandidaten. Lessers zijn langer onderweg voor het felbegeerde papiertje en rijschoolhouders jakkeren om de verloren tijd in te halen.

Harm Huitema, Autorijschool Cobra Gorredijk

Opstopping bij theorie-examen

“Ik sit barstensfol en ha sels in oantal minsken op de wachtlist.” Rijscholen mochten op 3 maart, na drie maanden lockdown, weer open. “It falt op dat de measten it riden noch wol goed yn ‘e fingers ha.” Het verkeersinzicht was echter wel iets verder weggezakt, constateert Harm Huitema van Autorijschool Cobra.

Sinds de herstart van de rijlessen geeft Harm voorrang aan de lesklanten die op moeten voor het examen of de tussentijdse toets. Andere leerlingen lessen nu minder frequent. “Foar guon hie ik yn desimber en jannewaris it eksamen ynpland. Soms is dat al twa kear útsteld.” Extra rijlessen zijn vaak niet nodig, zegt Huitema. Cursisten kopen meestal een lespakket van twintig tot dertig lessen.  Ongeveer vier weken voor het rijexamen wordt een tussentijdse toets ingepland. Dit is eigenlijk alleen maar voordeel voor de kandidaat, stelt de rijschoolhouder. De speciale verrichtingen die ze tijdens deze toets met succes uitvoeren, hoeven ze tijdens het examen niet meer te doen.

Het theorie-examen is na de lockdown wel een groot probleem. Deze examens herstarten naar verwachting pas op 28 april. Het theoriecertificaat is maar een bepaalde tijd geldig en moet behaald worden voor de leerling praktijkexamen mag doen. “Fan myn kursisten hat sawat fjirtich prosint it teorie-eksamen noch net dien. Dêr sit no in opstopping. Dat is foar de learlingen it slimste, se bin folle langer ûnderweis foardat se it rydbewiis ha.” Nieuwe leerlingen kunnen zelfs pas eind augustus theorie-examen doen. cobra-gorredijk.nl

Ida Wielders, Ida’s Autorijschool Ureterp
Onzekere tijd voor rijlessers

“Het is voor de lessers echt een drama. Veel leerlingen moeten hun theorie-examen inplannen. Degenen die voor de lockdown al les namen, komen eerst aan bod.” Voor de zeventienjarigen die graag voor hun rijbewijs willen, is het helemaal onzeker, denkt Ida Wielders. “Ze zijn van plan de rijexamens op de schop te nemen. Doordat er nu lange wachtlijsten zijn, willen ze volgens mij het rijexamen voor zeventienjarigen schrappen.”

Ida begon in januari vorig jaar haar rijschool en kreeg vrijwel meteen te maken met een lockdown. Tot januari van dit jaar werkte ze nog in deeltijd in de zorg. “Maar ik kreeg zoveel aanvragen dat ik daarmee ben gestopt.” Een wachtlijst voor rijlessen heeft ze niet. “Nieuwe klanten plan ik gewoon wat later in, je moet afwachten wanneer ze examen kunnen doen.” Voor een van haar klanten stond het examen op 18 december gepland, die mocht pas vorige week dinsdag afrijden. Ter overbrugging van deze periode waren extra lessen niet echt nodig, zegt de rijschoolhouder. “Ik hoop dat mijn leerlingen zo snel mogelijk slagen.” Ida Wielders geeft ook rijlessen aan mensen met een beperking of examenangst. “Bijzonder leuk om te doen. Veel rijscholen willen deze klanten niet, omdat zij het slagingspercentage naar beneden zouden halen.” Rijexamen doen in coronatijd heeft nog een ander nadeel: “Ik mag niet mee in de auto, dat is best lastig. Ze stappen in bij een vreemde en ik moet alles uit handen geven.” idas-autorijschool.jouwweb.nl

Rijlesser Liset Sijtema, Gorredijk
‘Lockdown kaam net as grutte klap’

Het zat er wel aan te komen, zegt Liset Sijtema (18). Toen zij in september begon met rijlessen was alles al anders dan normaal. Toen de rijscholen in december moesten sluiten, kwam dat voor de eerstejaarsstudent geneeskunde dan ook niet als grote klap. “Ik hie al wol it praktykeksamen ynpland stean op 5 maart. Dan sitst fan tefoaren al te betinken dat it wolris net trochgean kin. Ik skrok dêr toch wol in bytsje fan. Tinkst datst ôfride kinst, en dan giet it net troch. Mar ik bin wol bliid dat it al ynpland stie. Minsken dy’t it eksamen no noch planne, komme hielendal achteroan te stean.”

Het theorie-certificaat heeft ze al op zak, ook dat is weer een mooi verhaal. “Yn july soe ik my dêr foar ynskriuwe. Jûns hie ik der al nei sjoen, der wie noch plak. Ik tocht: ‘Moarn skriuw ik my yn.’ Mar de oare moarns seach ik wer en doe siet alles al fol. En koe ik pas yn septimber.”

Op 15 april deed Liset een tussentijdse toets waardoor ze vrijstelling kreeg voor de bijzondere verrichtingen. “Dat is lekker, dy hoech ik no op it eksamen net mear te dwaan.” Woensdag 26 mei gaat ze op voor het rijexamen, tot die tijd staan nog zo’n zes lesuren in de agenda. “Ik ha net echt ekstra lessen nedich hân. Wol is it sa, datst der wol wer even ynkomme moatst ast in skoftke net riden hast.”

Delen