Nieuws

Rode Kruis Opsterland opgeheven

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Organisatorische veranderingen bij het landelijke Rode Kruis betekenen het einde voor de afdeling Opsterland. Volgens voorzitter Henk Modderman mogen afdelingen zich alleen nog maar bezighouden met noodhulp (EHBO) en zelfredzaamheid.

“De EHBO is hier anders georganiseerd en landelijk kunnen ze ons niet duidelijk maken wat ze onder activiteiten rond zelfredzaamheid verstaan.” De afdeling Opsterland van het Rode Kruis bestond sinds 1953. Vrijwilligers organiseerden activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking. Met onder andere handwerkgroepen, bingomiddagen, gezellige middagen, jaarlijkse bootreisjes op de Friese meren, vakanties op de Henry Dunant, bezoeken aan mensen die aan huis gebonden zijn en in Beetsterzwaag was er een telefooncirkel.

“In Opsterland waren 30 tot 40 vrijwilligers namens het Rode Kruis actief, sommigen al tientallen jaren. Het is voor hen jammer dat die band wordt doorgesneden.” De plaatselijke afdelingen zijn allemaal opgeheven, wel worden vanuit Leeuwarden activiteiten georganiseerd. Het opheffen van de afdeling Opsterland betekent niet dat alle activiteiten stoppen. “Er is alleen geen geldstroom meer vanuit het Rode Kruis. Via het Platform Vrijwillige Thuishulp proberen we nu alternatieve geldbronnen aan te boren. De activiteiten moeten nu zelfstandig verder of elders onderdak zoeken.” De actieve handwerkgroep in Bakkeveen gaat bijvoorbeeld verder onder eigen beheer. De opbrengsten gaan voortaan naar een project in Nepal.