Nieuws

Rondkijken op bouwplaats De Wissel

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Nu het juridisch getouwtrek over de herinrichting van het terrein achter de rug is, maakt Talant vaart met de vernieuwbouw van De Wissel, de woonplek en dagbesteding in Beetsterzwaag voor mensen met een verstandelijke beperking. De voortgang gaat zo snel dat de zorginstelling de directe buren vrijdag alvast uitnodigde om een kijkje te komen nemen.

Ze staan er nog, de zusterflats, maar dat duurt niet lang meer. De karakteristieke hoogbouw van De Wissel gaat volgend najaar tegen de vlakte, vertelt instellingsdirecteur Joke van Leeuwen. En dan rest niets meer van de oude bebouwing van vijftig jaar geleden. Aan de voet van de afbladderende flats op het middenterrein wordt momenteel druk gewerkt aan de tweede fase van de nieuwe Wissel: nog eens 120 woonplekken erbij, de boerderij met dagbestedingsruimtes, een educatief centrum voor onder meer de scholen uit de buurt. Het inmiddels voltooide kascomplex een eindje verderop hebben de bewoners al in gebruik genomen. “Daartussen komt als kers op de taart ons ontmoetingscentrum Het Trefpunt. Eind 2021 verwachten we de herontwikkeling af te ronden.”

 

Driehonderd bewoners

De grootscheepse vernieuwingsoperatie van vijftig miljoen euro komt in de eerste plaats het leven van de bewoners ten goede, zegt Van Leeuwen tegen de tientallen buurtbewoners die vrijdagmiddag op de preview zijn afgekomen. “We kunnen straks driehonderd cliënten huisvesten. Maar we hebben de herinrichting ook aangegrepen om de aansluiting met het dorp te intensiveren. De openheid van het ontwerp nodigt uit om het terrein op te lopen en te zien wat hier gebeurt.” Nu ook de contouren van het middenterrein zichtbaar worden, wilde De Wissel niet langer wachten om een voorproefje te geven, aldus de directeur. “Gisteren hebben onze bewoners, hun verwanten en de medewerkers een rondleiding gekregen, vandaag is het de beurt aan de omwonenden.”

Ingrijpend

Al in een eerder stadium verrees op het achterterrein van De Wissel, aan de oostkant van de Freulesingel, het besloten cirkelvormige wijkje voor de bewoners die het best gedijen in een prikkelarme omgeving. Begin dit jaar werd gebouwd aan een nieuwe kas, een kapschuur en werd ook het hoofdgebouw aan de voorkant kaal gestript en opnieuw ingedeeld met behandelkamers, kantoren en dagbestedingsruimtes. De huidige bouwwerkzaamheden op het middenterrein grijpen echter het meest in op het dagelijks leven van De Wissel. Voor de veiligheid van de bewoners staan overal hekken om de bouwplaatsen af te schermen. “Voor sommige cliënten brengt dat onrust met zich mee”, vertelt Van Leeuwen. “Anderen vinden het machtig interessant wat er allemaal gebeurt en volgen de vorderingen op de voet.” Het uitgangspunt dat iedere bewoner slechts eenmaal hoeft te verhuizen, haalt De Wissel op een haar na. “In de logistieke puzzel is dat voor één bewonersgroep niet gelukt, die woont sinds de eerste bouwfase in de zusterflat.”

Dierenplein

Pal achter het gerenoveerde hoofdgebouw komen 40 woonplekken voor de bewoners die intensieve zorg nodig hebben en daarom dichtbij de voorzieningen in het hoofdgebouw komen te wonen, wijst rondleidster Hiltje de Jong op de funderingen die aannemer Dura Vermeer nog maar onlangs heeft gestort. Tussen de toekomstige woonhuizen en de Freulesingel ligt het gemeenschappelijke gebied met gebouwen waar bewoners en buitenwereld elkaar kunnen ontmoeten. Vanaf It Merkelân sluit straks de weide voor de pony’s en de geiten aan op het groen van de Lycklamatún en de speeltuin aan de overkant van de straat. Het pad door het weiland loopt over in het dierenplein waar het kleinvee komt rond te scharrelen, aan weerszijden beschut door de langwerpige nieuwbouw van de stallen, de werkplaatsen, de volières en de educatieve ruimte. De Jong: “Op de boerderij werken straks dertig bewoners. De educatieve ruimte gaan we in samenwerking met de basisscholen gebruiken voor onderwijs over de natuur en over de dieren. Maar misschien ook wel over de zorg. We staan open voor suggesties, ook van andere groeperingen.”

De bebouwing rond het binnenplein krijgt een U-vorm als ontvangstruimte Het Trefpunt komt er haaks op te staan, legt De Jong uit. “Met veel glas zodat je er dwars doorheen kunt kijken. In het ontwerp laat de architect zo de historische zichtlijnen terugkomen. Aan de andere kant van Het Trefpunt komt namelijk nog een plein dat weer aansluit op het kassencomplex, waar je ook doorheen kunt kijken. Daar weer achter ligt straks een park met slingerpaden tot aan de bosrand. Zo kun je over het terrein van De Wissel een wandeling maken vanuit de Lycklamatún naar het Wallebos en over de Freulesingel weer terug, net als vroeger. Daarbij gaan we ook het Freulebergje weer in ere herstellen.”

Bezwaren

Doutzen Hoekstra, buurvrouw aan de Hazzeleger, loopt al elke dag een rondje met de hond over De Wissel. “In het begin van de bouwerij hield ik mijn hart vast over de kap van de bomen. Maar dat valt me alles mee.” Ook buurtbewoonster Doris Tabak is onder de indruk van wat ze vanmiddag te zien en te horen krijgt. “Ik heb die bezwaren over geluidsoverlast nooit zo goed begrepen. Af en toe wat geschreeuw hoort toch bij een instelling als De Wissel? Dat weet je als je hier komt wonen.” Maar goed, misschien is ze een beetje bevooroordeeld, haar dochter Andrea werkt hier al 26 jaar als verpleegkundige.