Ondernemen

Ruurd Klaver ruimt ‘ark’ voorgoed op

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Ruurd Klaver (67) legt het gereedschap definitief neer. Na ruim een halve eeuw in de bouw te hebben gewerkt, is het welletjes. Hij vond een geschikte overnamekandidaat voor het samen met zijn vrouw Tea in 1985 opgerichte bouwbedrijf en stopt. Het Oerterper echtpaar heeft nu tijd voor andere zaken. “Wy meie graach reizgje, as de pandemy foarby is, wolle wy der mei de auto opút.”

Zijn vader had een kippenbedrijf, maar hoewel Ruurd thuis de handen wel liet wapperen, koos hij een andere richting. Bouwen was zijn talent, had hij al snel in de gaten. Zijn vader bood hem de ruimte zijn eigen weg te kiezen. Dat heeft hij enorm gewaardeerd, zo doet hij het nu ook met zijn zoons Hielke en Gerard, die het bouwbedrijf niet wilden overnemen. Ze begonnen ieder voor zichzelf. De plaatselijke ondernemer Rienk van der Meer bood de destijds vijftienjarige Ruurd de kans in de bouw aan de slag te gaan. Het waren andere tijden. Zakjes Portland wogen nog vijftig kilo en als er een vrachtwagen steen geleverd werd, moest deze met de hand worden gelost. Op de bouwplaats was het een drukte van belang. “Der wiene folle mear minsken nedich om it wurk út te fieren.”

Bouwvakkers waren allround ambachtslieden die alle voorkomende klussen oppakten: van timmeren en metselen tot betonstorten. Een periode waarin nog tijd was voor een grap en een grol. Na acht jaar vertrok Ruurd Klaver naar Bouwbedrijf Reitsma in Drachten. Een grote onderneming met wel 350 mensen in dienst, strak geleid door mevrouw Reitsma. “In kei, saaklik, mar ek mei gefoel foar harren meiwurkers.”

In zijn periode bij Reitsma volgde Ruurd een aannemersopleiding. De bouw floreerde op dat moment niet; bij Reitsma werkten nog maar vijftig mensen. Toch besloten Ruurd en zijn vrouw Tea in Ureterp een eigen bedrijf te starten. “In subsydzje foar starters krigen wy net, mar wy hiene jild sparre.” Ondanks de ongunstige omstandigheden pakte de beslissing goed uit. Bouwbedrijf Klaver groeide uit tot een begrip in Ureterp en wijde omstreken. Basis voor het succes waren de planning en logistiek. “Dêr stiene wy om bekend”, aldus Ruurd, die Tea dankbaar is. “Wy ha it mei ús beiden dien. Tea soarge foar de bern, it hûshâlden en die de boekhâlding. Sûnder har ynset hie it net kinnen.”

De Klavers zijn hun personeel dank verschuldigd, vinden ze. Hoewel er in de beginjaren wel mutaties waren, werkte het bedrijf de laatste twee decennia met een vaste kern. De werknemers gaan nu aan het werk voor Bouwbedrijf Swart uit Eastermar. “Dat wie in eask en de mannen wolle graach, oars wie it ek net bard. Ik woe dat hja in goed plak krigen.” Het echtpaar is de opdrachtgevers dankbaar voor het genoten vertrouwen. “It kontakt wie net allinnich saaklik. Wy hiene wol in bân mei de minsken. Wy ha foar meardere klanten twa hûzen boud en kinne no sels foar ien noch in tredde hûs bouwe, mar ik wit net oft dat noch slagget.”

 

Delen