Nieuws

Sa! te gast in…….. De Knipe (2)

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras en Renske Woudstra

Heeft een lintdorp als De Knipe een centrale plek? Sa! dacht van wel: de driesprong waar de Tramweg op de Meyerweg uitkomt. Daar staat immers Café De Knyp, aanloop verzekerd. Maar dat viel vrijdagmiddag even tegen. De Knyp is dicht vanwege vakantie.

Fûstbyle fan pake

“Moat ik op de foto? No, ta mar. Ik ha krekt dizze nije polo fan myn dochter krigen. Heit koe wol wat knapper yn de klean, fûn se.” Maar goed, Hein van der Vliet komt niet langs om zijn nieuwe polo te showen, hij moet een foutje rechtzetten. Hein en zijn buren van de Woudsterweg, het laantje naar Museum Belvedère, ontvangen de Sa! niet aan huis. “Wy binne wreed fan de besoarching ôfknypt wylst wy ús allegear Knypsters fiele. Historysk sjoen heare wy derby.” En nu hij toch de historie aanroert, wil hij de lezers van Sa! op de lezingenserie van landschapshistoricus Jan Slofstra wijzen. “Ik ha no twa kear de kursus dien, yn Bakkefean en ôfrûne jier yn Lippenhúzen. Wat kin dy man allemachtich moai fertelle. In oanrieder. Eins soe eltsenien mei in bytsje ynteresse yn de lokale skiednis derhinne moatte.“ Zijn eigen interesse in geschiedenis heeft hij van zijn pake Hein van der Vliet. “Myn pake hat yn de jieren fjirtich de fûstbyle fan Wynjewâld fûn.” De prehistorische vondst vormde voor amateurarcheoloog Tjerk Vermaning in de jaren zeventig weer de inspiratie om de zandkoppen in Drenthe te onderzoeken en opzienbarende ontdekkingen te doen. Althans, dat beweerde Vermaning zelf. Of de veelbesproken amateurarcheoloog nu een oplichter was of te goeder trouw, daar spreekt Hein zich niet over uit. Binnenkort verschijnt een nieuwe studie over de discutabele vondsten, Hein heeft het boek al besteld. “As it net wier is, dan makket dat de fûstbile fan pake wer ekstra bysûnder.”

Extensions

“Je schrijft het als Lady, zoals bij Lady Gaga. Maar je spreekt het uit als Lá-die.” Lady uit Langezwaag is met haar moeder Debora op de fiets op weg naar de winkels in Heerenveen. Niet om zomaar een beetje te shoppen. “We zijn op een serieuze missie”, zegt Debora. “Lady heeft een schooltas nodig.” Een rugzak, verbetert Lady haar moeder, na de vakantie gaat ze namelijk naar de OSG in Heerenveen. “Ik mocht een klas overslaan, van groep zeven ga ik nu naar het vmbo.” Lady is geboren in Congo en kwam op zesjarige leeftijd bij haar adoptieouders. Vanwege de taalachterstand begon ze op de basisschool in een groep lager, maar dat heeft ze inmiddels weer ingehaald. Van haar moedertaal Lingala weet Lady zich niet zoveel meer te herinneren. “Maar ik zing nog weleens een liedje in het Lingala voor mijn vriendinnen.” Lady heeft verder geen broertjes of zusjes. Waarom eigenlijk niet?, vraagt ze aan haar moeder. Debora legt uit dat haar vader en zijzelf pas op latere leeftijd aan adoptie begonnen. “We zijn volgens de instanties nu te oud om nog meer kinderen te adopteren.” ’s Zomers stellen ze hun huis wel open voor Europa Kinderhulp. Lady: “De afgelopen twee weken hadden we twee meisje uit Duitsland te logeren.” Maar nu moeten ze toch gaan. Nee, haar blonde krullen tussen de zwarte heeft ze niet geverfd, het zijn extensions. Moeder Debora glimlacht: “Mooi zijn kost een beetje, maar dan heb je ook wat.”

Frou Hoed

Er past geen hand tussen de uitlaat van de rijdende zelfbedieningswagen van Johan Nuwolt en de verkeersdrempel van de Tramweg. “In ferriederlike hobble. Moast hjir altyd wer efkes oppasse.” Johan en zijn hulp Jelle moeten om het hoekje zijn bij ‘Frou Hoed’. “Sa hjit se net echt, hear”, zegt Jelle. “Ik neam har sa omdat se sa op myn beppe liket.” Frou Hoed is Aaltje van der Woude en ze staat al buiten met haar boodschappenmandje. Of Johan haar even in de wagen kan helpen. Maar natuurlijk, graag zelfs. “Jo binne blond en jo ha de leeftyd mei”, gekscheert de zelfbedieningsman. Nuwolt bezorgt aan huis in het gebied tussen Hoornsterzwaag en Heerenveen. Op piekuren zoals vanmiddag steekt Jelle, zijn vroegere buurjongen, een handje toe. Onlangs heeft Nuwolt de oude zelfbedieningswagen ingeruild voor een modernere versie. “Wy ha no mear koeling foar de maaltydservice. Dat hat benammen by de âlderen in flucht nommen.” De voorverpakte maaltijden betrekt hij van groente- en aardappelhandel Greidanus uit Heerenveen, die weer met de lokale slager samenwerkt. Voor nog geen zes euro biedt hij de kant-en-klare versmaaltijden aan. Nuwolt werkt meer met lokale producenten, zo haalt hij zijn zuivelproducten bij Kaasboerderij De Gelder. “Omdat ik der dochs hinne moat, komme wy no ek yn De Tynje by de minsken del.” Tussendoor verzorgt Johan de catering bij bedrijven in de omgeving. Incidentele leveringen zoals gebak, hapjes en drank voor recepties en dergelijke, maar ook de bevoorrading van de kantine.