Nieuws

Sa! Media helpt werkgroep N.A.D.-kampen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Sa! Media en de werkgroep N.A.D.-kampen hebben de intentie uitgesproken om samen te werken bij het onder de aandacht brengen van de geschiedenis van deze kampen in Hemrik.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden in Hemrik twee werkkampen van de Nederlandsche Arbeidsdienst (N.A.D.): jeugdkamp Hemrik-Zuid en Hemrik-Noord. Na de oorlog deed Hemrik-Noord nog twee jaar dienst als interneringskamp voor NSB’ers, collaborateurs, moffenmeiden en leden van de Nederlandse Waffen-SS. Op de beide locaties (Sparjebird en Wurksathe) herinnert vrijwel niets meer aan deze periode tijdens en direct na de oorlog. De laatste geïnterneerden werden in 1947 vrijgelaten of overgeplaatst naar andere vestigingen. Voor het kamp restte sloop en verkoop in onderdelen.

De onbekendheid, onwetendheid en onzichtbaarheid waren aanleiding voor een groep dorpsbewoners om samen met Staatsbosbeheer en de eigenaren en exploitanten van De Blokhut om de handen ineen te slaan. De opgerichte werkgroep wil de geschiedenis van de kampen zichtbaar maken en veilig stellen voor de toekomst. De samenwerking tussen de werkgroep en Sa! Media bestaat onder andere uit het maken van een informatiezuil, herinneringsplaquettes, een website en educatie- en foldermateriaal.