Sa! Politiek Café

Kijk: Sa! Politiek Café over de krêft fan de mienskip

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het is een begrip dat in de Opsterlandse politiek al jarenlang centraal staat: de krêft fan de mienskip. Regel niet alles vanuit de ivoren toren van het gemeentehuis in Beetsterzwaag, maar geef vrij baan aan initiatieven uit de mienskip. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Want als diezelfde mienskip zijn krêft laat zien, weten het gemeentehuis en de gemeenteraad niet altijd goed hoe ze daarmee moeten omgaan. En zijn er regelmatig onduidelijkheden over wat wel en wat niet kan en over wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Taakverdeling

Wat is bij deze projecten de taakverdeling tussen de mienskip en het gemeentehuis? Moet het gemeentehuis achterover gaan zitten en maar kijken wat er in de mienskip gebeurt om dan achteraf bij te sturen? Of moet het gemeentehuis een mienskipsproject juist intensiever begeleiden? En hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen het college van B en W, de gemeenteraad en de mienskip?

Hierover in het derde Sa! Politiek Café een discussie tussen
Jannie Tjassing (voorzitter Plaatselijk Belang Bakkeveen)
Thijs Oud (voorzitter Plaatselijk Belang Langezwaag)
Willemijn Bruining (raadslid Opsterlands Belang) en
Sjors Veenstra (raadslid CDA).

Wat is de mienskip?

Wanneer is een project ook echt een project van de mienskip? Die vraag duikt regelmatig op bij discussies in de raadzaal. Wanneer is er wel en geen draagvlak? Telt een aantal verzamelde handtekeningen, telt een vergadering van een vereniging met leden zoals Plaatselijk Belang? Of is juist de gemeenteraad de enige democratisch gekozen afspiegeling van de mienskip?

Hierover een gesprek met
Oebele van der Veen (raadslid ChristenUnie) en Henk Hoen (raadslid BAS Opsterland).

Delen