Nieuws

NLdoet: scheppen in de grond voor nieuwe beleeftuin

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Als straks de planten bloeien en de insecten zoemen, wordt de nieuwe tuin van WenWearde een ware belevenis voor de bewoners. Dan kunnen ze wandelen over de paadjes, voelen aan een boomstronk of ruiken aan de bloemen. Zestien vrijwilligers zetten vrijdag de scheppen in de grond om dit te realiseren.

“We ha dit stik tún der krekt by krigen, it hearde earst by De Kompenije”, legt verpleegkundige Jannie Stoelwinder uit. Met een haag en een met viooltjes getooid hek is het nu omgetoverd in een lustoordje voor de twintig dementerende ouderen van de kleinschalig woonvorm. Ook de aangrenzende WIL-locatie dagbesteding gaat straks gebruikmaken van de tuin. Samen met de basisschool is aan de andere kant van het gebouw al een beleefhoek gemaakt. Zo’n tuin is heel belangrijk voor ouderen vindt hovenier Piet Terpstra. Als vrijwilliger regisseert hij vandaag de werkzaamheden. “We kreaze de boel op en safolle mooglik planten wurde op nij brûkt.”

Verderop heeft Femke (7) net de randjes van een bloemperk aangestampt. “Ik bin pake oan it helpen.” Net als ze aan de volgende rand zal beginnen, hoort ze van pake dat er plantjes geplant gaan worden. “Echt? Dan gean ik dat dwaan!” De bewoners van WenWearde kijken van achter de ramen met belangstelling naar de werkzaamheden. “Geweldich! Ik ha de hiele tiid sitten te sjen nei wat se dogge.” Genietend blikt een mevrouw naar buiten. “It is mar gelokkich dat it in bytsje waar is.” De voormalig stratenmaker naast haar: “It wurdt moai, ek netsjes tink ik.” Op tafel bij een andere bewoonster zit een konijntje op een handdoek. Ze aait hem over de bol. “Sa leaf.” Het konijn heeft tijdelijk geen hok want daar zitten de kippen in. Die moeten daar even bivakkeren tot hun eigen hok gereed is in de nieuwe beleeftuin.