Nieuws

Schetsontwerp mfa Tijnje is klaar

Potlood Arend Waninge

Inwoners van Tijnje konden vorige week kennisnemen van het eerste schetsontwerp van architectenbureau Van Manen en Zwart voor de nieuwe mfa in het dorp. Een week eerder was het plan al besproken met de direct aanwonenden van de Breewei.

Het betekent de volgende stap in de realisatie van de mfa, een project dat in 2014 begon. Het plan voorziet in een gebouw met drie functies. De onderwijsfunctie betreft een nieuwe basisschool ter vervanging van de huidige twee schoolgebouwen aan de Master Roordawei. Een deel van de mfa krijgt een gezondheidsfunctie met een onderkomen voor de huisarts en mogelijk een fysiotherapeut en thuiszorg. Het ontmoetingsgedeelte van het mfa geeft onderdak aan een nieuw dorpshuis en de sportvoorzieningen. De nieuw te bouwen mfa sluit aan bij de bestaande voorzieningen op het sportveld. Volgens Marc Mulder van de werkgroep mfa is de vorm van het gebouw en de verdeling van het aantal vierkante meters tussen de drie functies nu zeker. Het voorlopige ontwerp van de architect viel volgens Mulder bij de aanwezigen in de smaak. “Al ha wy fansels ek noch wol wat fragen krigen, lykas oer de ferkearssitewaasje by de mfa.”

De volgende stap is het vertalen van het schetsontwerp naar de begroting. Dan moet blijken of de in het ontwerp vertaalde wensen van het dorp ook in de praktijk haalbaar zijn. Volgens Mulder is de grote zaal van het dorpshuis op verzoek van het dorp bijvoorbeeld nu groter dan eerst de bedoeling was. De gemeente Opsterland stelde eerder 349.000 euro beschikbaar als voorbereidingskrediet voor een totaalplan dat 3,8 miljoen euro mag kosten. Dat gaat om het hele complex, exclusief de huisvesting van de huisarts. De bijdrage van de gemeente, eventuele fondsen en de zelfwerkzaamheid van het dorp bepalen uiteindelijk de haalbaarheid van het plan.

De werkgroep krijgt inmiddels begeleiding van een externe deskundige: Rob Huyzer. “Hy wurket in pear oeren yn de wike foar ús. Hy soarget derfoar dat it proses rinnen bliuwt. Dit kin je as frijwilligers net allegearre rûn krije”, stelt Mulder. De werkgroep probeert de inzet van Huijzer wel zo beperkt mogelijk te houden. “Elke euro dy’t wy besparje kinne, kin wer nei de mfa.” Ook de bestemmingsplanprocedure voor de mfa is inmiddels opgestart. Als alles meezit verwacht Mulder dat de bouw in de zomer van 2020 kan starten, waarna de mfa dan een jaar later klaar moet zijn.

De plannen voor de mfa in Tijnje gelden voor de gemeente Opsterland als voorbeeldproject. Het idee is in het dorp geboren met als doelstelling om zoveel mogelijk voorzieningen voor het dorp te kunnen blijven behouden. Het eerste gedeelte van de planvorming is ook door vrijwilligers uit het dorp opgesteld, met ondersteuning van de gemeente Opsterland.