Nieuws

Scholen Beetsterzwaag willen vanaf nieuwe jaar samen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De beide basisscholen van Beetsterzwaag, De Trime en De Paedwizer, willen al vanaf het nieuwe schooljaar samen verder als een fusieschool. Alle circa 300 leerlingen verhuizen dan naar de locatie van De Paedwizer, in afwachting van een nieuw te bouwen school.

Kris Hornstra (bestuurslid van De Paedwizer) en Ina van der Vlugt (directeur van De Trime) wonden er zaterdagochtend geen doekjes om bij een bezoek van de gemeenteraad aan de twee mogelijke locaties voor de nieuwe school. Hornstra: “Het wordt een formele samenwerkingsschool. Tempo in de plannen is belangrijk, we willen de school in september 2021 kunnen openen. We kunnen geen vertraging gebruiken.”

De Trime.

Verhuizing van De Trime is ook noodzakelijk vanwege een slechte isolatie van het huidige pand en de forse groei: in ruim drie jaar van 54 naar 96 leerlingen. Van der Vlugt verklaart de groei door het Daltononderwijsconcept en de fraaie ligging van de school. De extra aanwas komt niet alleen vanuit eigen dorp, maar ook uit Nij Beets, Hemrik, Lippenhuizen, Boornbergum en Drachten. “De omgeving van de school doet er toe. Ruime mogelijkheden om buiten te spelen, de nabijheid van het bos.” Door de groei is het speellokaal al opgeofferd, voor gym wijken leerlingen uit naar de dichtbij gelegen Talantlocatie De Wissel. “Bij verhuizing naar De Paedwizer leveren we groen, natuur en vierkante meters in. Daarover is bij ouders ook wel zorg.”

De Trime is sinds begin dit jaar officieel geen Daltonschool meer. Volgens Van der Vlugt een financiële keuze. “We moeten voor iedere leerling betalen en het Daltonconcept voelde ook wel eens als een juk. Maar we blijven wel de uitgangspunten hanteren.” De haast van de scholen heeft ook consequenties voor de partijen die bij de nieuwe school willen aanhaken. Iedereen is welkom, als het maar geen vertraging oplevert en ze zelf geld meenemen, zo luidt de boodschap.

Kantine v.v. de Sweach.

Na een uitvoerig proces met het dorp zijn voor de nieuwe school nog twee locaties in de race: de huidige locatie van De Trime en de locatie bij v.v. De Sweach. Talant ziet op locatie De Trime grote kansen voor samenwerking en integratie van de zorginstelling met de kinderen en de rest van het dorp. Projectleider Hiltje de Jong van Talant: “Onze 300 cliënten zijn ook gewoon inwoners van Beetsterzwaag. Bovendien beschikken wij over een sportzaal, zwembad en volop ruimte voor buitenschoolse activiteiten.” Scouting BA-OW wil ook graag aansluiten bij een nieuwe school. Hun huidige accommodatie is aan vervanging toe, maar eigen geld is er amper. Volgens Martijn van Breden is zelfstandige nieuwbouw dan ook geen optie. De scouts willen rond de school bijvoorbeeld bijdragen aan het groenonderhoud.

De voorkeur voor het dorp gaat uit naar de locatie bij de voetbalvelden. Een nieuwe school kan hier aansluiten bij De Buorskip, waar nu ook de bibliotheek en ouderenwerk It Klaverblêd onderdak hebben gevonden. Zo ontstaat een combinatie van onderwijs, cultuur en sport, een gemeenschappelijke ontmoetingsplek centraal in het dorp, vinden de inwoners. Bovendien hebben de voetballers behoefte aan een nieuw gebouw. Bestuurslid Ronald de Boer ziet een prachtige kans:  “De school gebruikt het gebouw overdag, wij ’s avonds en in het weekend.” Gerrit Kunnen, bestuurslid van De Buorskip ziet ook volop mogelijkheden voor een accommodatie voor jong en oud met gemeenschappelijke faciliteiten en energievoorziening. De nieuwbouw is voorzien op de plek van de huidige kantine en kleedkamers en de ruimte daar om heen, zo dicht mogelijk bij De Buorskip.

De gemeenteraad kiest binnenkort een definitieve locatie, waarna een verdere uitwerking van het plan volgt, inclusief het financiële plaatje. Dat financiële plaatje is er nu nog niet.