Cultuur

Schoolkinderen Beetsterzwaag bereiden zich voor op Kunstweekend

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Je maakt in je hoofd een reis, gaat ver weg of blijft dichtbij. Als je die reis dan verbeeldt in een kunstwerk, dan ben je een echte kunstenaar. En dat zijn de zeventig basisschoolleerlingen uit Beetsterzwaag. Onder begeleiding van Mieke de Waal maken ze voor het Kunstweekend (14 en 15 juli) een lange zee met droomeilanden.

Het is eigenlijk een kunsteducatieproject, maar dan op z’n Sweachsters. Want kunst is een dingetje in het dorp. Vermaard vanwege de prachtige Koningsdagoptocht zijn de dorpelingen wel gewend om met hun handen en verbeelding te werken. “In het dorp zit een hele hoop creativiteit, Beetsterzwaag is een echt klusdorp. Zo’n Kunstweekend kan eigenlijk alleen maar hier”, denkt Aline Noordam van Stichting KunstPromotie Beetsterzwaag, organisator van het Kunstweekend.

Het Kunstweekend wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. “Eerst waren de kinderen daarbij niet in beeld. Zes jaar geleden ben ik naar de schooldirecteuren gestapt. Of ze mee wilden doen?” En daar werd enthousiast op gereageerd. “De scholen zijn heel coöperatief. Maar ook in het dorp zelf is het enthousiasme groot. We maken gebruik van het feit dat het hier zo leeft.” Het Kunstweekend stimuleert bovendien de kunstzinnigheid in het dorp, vult Mieke de Waal aan.

De uit Deil in de Betuwe afkomstige kunstenares werd aangetrokken voor het kunstproject met de scholen. Aline: “Mieke maakt kunst met een sterke relatie tot reizen.” Die kunst bestaat uit ‘soft sculptures’, niet-draagbare kledingstukken variërend van kleine jurkjes tot manshoge kimono’s. Mieke: “Ik raakte gefascineerd door Franz von Siebold (1796-1866) die als arts in Japan werkte. Zijn enorme verzameling objecten in het Sieboldhuis te Leiden bezocht ik vaak.” Siebold was een tijdgenoot en geestverwant van Tinco Lycklama. Haar ‘Siebold’s Zeereizen’ wordt tentoongesteld in het Lycklamahûs. Mieke baseert haar werk op Japanse kimono’s en werkt met canvas, landkaarten, acryl, borduursels en andere gevonden materialen.

Het Kunstweekend staat in het teken van ‘De Reiziger’ omdat er in het hoofdprogramma voor LF2018 in Opsterland een belangrijke rol is weggelegd voor Tinco Lycklama à Nijeholt; hij reisde midden negentiende eeuw jarenlang door het Midden-Oosten. Het werk van Mieke de Waal sluit hier goed bij aan. “Voor de kinderen heb ik een collageachtig werkstuk bedacht. Eerst ga ik bij de drie scholen langs met een powerpointpresentatie en een grote landkaart. Ik probeer de liefde voor landkaarten aan te wakkeren en hun fantasie los te maken. En ik vertel over grote kunstenaars van vroeger en nu die grote reizen maakten. De landkaarten en andere input kunnen ze gebruiken voor hun werkstuk.”

Mieke de Waal wakkert de liefde voor landkaarten aan.

De kinderen maken eerst een zelfportret, vervolgens een kleurrijk droomeiland en tot slot een raadselachtig wateroppervlak. Het zelfportret maken ze onder begeleiding van de eigen meester of juf. Op vrijdag komen de leerlingen uit groep 6 van School Lyndensteyn en De Paedwizer en combinatieklas 5/6 van De Trime samen om onder begeleiding van Mieke het gelaagde werk af te maken. “Voor mij is het wel spannend om met kinderen te werken. Ik ben het meest huiverig over het onderdeel zelfportret. Willen ze dat wel maken? Een leerkracht stelde me gerust, vertelde dat de kinderen zoiets wel vaker doen. En ook dat de beelden die kinderen van zichzelf maken heel verrassend kunnen zijn.”

Het ontwikkelen van het kunstzinnig gevoel is heel belangrijk voor een goede maatschappij, vindt Aline. “Maar ook voor het eigen geluk”, vult Mieke aan. “Je kunt heel ver weg reizen maar ook dichtbij. Dit heeft alles te maken met nieuwsgierigheid. Ik wil de kinderen graag laten ervaren wat reizen met je doet.”

De lange rij eilanden wordt tijdens het Kunstweekend geëxposeerd in de trouwzaal van het Lycklamahûs.