Sport

Skipper Gordykster skûtsje vertrekt

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het Gordyskter skûtsje De Drie Gebroeders moet weer op zoek naar een nieuwe schipper, nu Harmen Brouwer afgelopen weekend bekend maakte volgend jaar als schipper in de SKS te debuteren op het skûtsje van Langweer. Brouwer was afgelopen zomer voor het eerst de leidsman op het Gordykster skûtsje, als opvolger van Arend Wisse de Boer.

Met zijn bemanning promoveerde Brouwer van de C-klasse naar de B-klasse. Brouwer: “It rint sa’t it rint. Ik bin nei de organisaasje altyd hiel iepen west. Wy wisten beide dat ik op in list stie mei potensjele SKS-skippers. Mar ik hie der net op rekkene dat it sa snel komme soe.” De SKS hanteert strenge regels voor de schippers, zij moeten bloedlijnen hebben met een oorspronkelijke skûtsjeschipperfamilie. “Ik ha dat sawol fan heites- as fan memmeskant.” Door in te gaan op het aanbod van Langweer moet Harmen De Drie Gebroeders opgeven. Statutair is het niet mogelijk zowel in de SKS als de IFKS als schipper op te treden. Brouwer neemt een deel van de bemanning mee naar Langweer. “It ôfrûne jier wie in prachtich jier. Wy ha in bulte wille hân. Mar somtiden rint it sa’t it rint.”

Het bestuur van de Drie Gebroeders inventariseert momenteel de gevolgen van het besluit van Brouwer. Volgens voorzitter Wouter Zijlmans is het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. “We zagen het wel een beetje aankomen, zeker toe de positie bij Langweer vrijkwam. Maar het is allemaal in goede harmonie gegaan. Het was mooi geweest als Harmen een paar jaar bij ons had gevaren, maar dat zat er niet in. Wat goed is komt snel, blijkt.” De positie bij Langweer kwam vrij nadat het bestuur daar besloot vanwege slechte resultaten niet verder te willen met schipper Jaap Zwaga.