Nieuws

Sleutel Skâns ligt bij Opsterlands Belang

Camera Marije Geertsma Potlood Arend Waninge

Het nieuwste raadsvoorstel over de mfa in Gorredijk leidt bij raadsleden tot verbaasde blikken. Dat basisschool De Treffer duurder wordt was bekend. Maar dat de raad zich op 3 juni moet uitspreken over wel of geen nieuwe Skâns naast de basisschool, is verrassend.

De raad zette eerder, onder aanvoering van Opsterlands Belang, de ontwikkeling van de nieuwe Skâns juist in de koelkast. Bij gebrek aan duidelijkheid over de financiële consequenties. Wethouder Anko Postma (ook Opsterlands Belang) blokkeerde deze stap toen niet, maar nu blijkt dat ontkoppelen van De Skâns en de basisschool eigenlijk niet kan zonder extra kosten en tijdsverlies.

De raad kreeg vorige week achter gesloten deuren informatie over de financiën. De boodschap was helder: de raad zou gek zijn niet voor een nieuwe Skâns te kiezen. De buitenwacht heeft vooralsnog het nakijken. Het raadsvoorstel verwijst meerdere keren naar de vertrouwelijke bijeenkomst, zonder dat de pers of de geïnteresseerde Gordykster iets kan controleren. En het gekke is, over de financiën van De Skâns wordt pas op 8 juli beslist. Het is alsof de raad op 3 juni een nieuwe auto koopt en op 8 juli wel hoort hoeveel die kost.

Opsterlands Belang heeft nog een probleem. Begin vorig jaar was de grootste collegepartij al kritisch en zette de investering in de hele mfa (BHS, basisschool en Skâns) op maximaal 12,6 miljoen euro. Geen cent meer. Die cent meer is nu wel nodig. De 12,6 miljoen is nu op zonder de vernieuwbouw van de BHS. Ook dat wordt een leuke discussie.

De oppositiepartijen hebben een eenvoudiger verhaal. Eendrachtig vroegen ze eerder dit jaar al om een betere financiële onderbouwing en een samenhang van de mfa met alle andere plannen in Gorredijk. Dat verhaal is nog niet compleet, de plannen voor de BHS en de sport in Kortezwaag komen later. Handhaaft de oppositie haar bezwaren, dan richten alle ogen zich op Opsterlands Belang. Steunen zij het raadsvoorstel? Komen ze samen met de collegepartijen PvdA en ChristenUnie nog tot andere inzichten? Of sturen ze hun eigen wethouder terug naar de tekentafel? In de wandelgangen piept en kraakt het al. Raadsleden van Opsterlands Belang voelen zich fors onder druk gezet door de gang van zaken. Ze vinden dat hun signalen in het verleden duidelijk genoeg waren en voelen zich nu overvallen door de inhoud van het raadsvoorstel.