Cultuur

Spijkerpakkenband komt met bijzonder initiatief (met video)

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Een steltloper wurmt zich voorzichtig It Spikerplak uit, de eerste wandelaars staan klaar. “Hé jongens, it is tsien oere”, tijd voor de start van de allereerste Fryske Kultuer Kuier in Lippenhuizen. En dat is een wereldprimeur, zegt Heleen Talma van de organiserende Spijkerpakkenband.

“Sille we meidwaan, sei ik tsjin Ben. Dan kinne we moai yntergrearje.” Hilda staat zaterdag met haar man Ben klaar voor de zes kilometer lange kuier met cultuur. “We wenje hjir trije jier, mar troch corona is alles stilfallen.” Een hartstikke mooi moment om dorpsgenoten te leren kennen, beaamt Ben. Zijn ze de eersten die mogen starten? Nee, zo blijkt. Die eer is weggelegd voor wethouder Libbe de Vries met echtgenote Lia.

“Dit is hiel bysûnder en folgens my ûntstien troch corona”, zegt de wethouder in een gemoedelijk openingspraatje. “Heleen wie mei har hûn te kuierjen en betocht dat de Spijkerpakken miskien ek wol in kuier organisearje koenen.” De kuier stond al lang op het programma, vertelt Hetty Nienhuis van de organiserende commissie. “Hieltyd moasten we útstelle en we hienen sels in útklaaide ferzje betocht. Mar no is it echt, en folle moaier!”

Libbe de Vries complimenteert de Spijkerpakken. “Jim ha it doarpshûs meikrigen en Pleatslik Belang. En allegear minsken op de rûte.” Een mooi voorbeeld van mienskip. Dan gaan ze op weg, begeleid door de muzikale klanken van het Spikerkwartet en met het  allereerste exemplaar van de Fryske Kultuer Kuier-krante onder de arm. “We meitsje der in moaie dei fan”, zegt hij wegstappend. En mooi is het; meteen op de hoek bij de kerk genieten de wandelaars van een tableau vivant, verzorgd door de leerlingen van Van der Lei showproducties. “Dat liket my best kâld ta mei dy koarte rokjes”, huivert een toeschouwster.

Libbe en Lia genieten van operazangeres Melissa van Voorst.

Ondertussen stapt de steltloper voorzichtig over de door boomwortels wippende tegels. Het plan is  dat hij delen van de route mee gaat lopen vertelt Hetty Nienhuis. Maar liefs op veertien plekken is onderweg cultuur te beleven. “De skoallebern ha keunstwurken makke, der binne fjouwer histoaryske figuren lykas doarpskastelein Sytze Klaazes en de rjochter; yn Lippenhúzen stie froeger in gerjochtshûs.” Operazangeres Melissa, bekend van de Waadopera, is gestrikt, eigen dorpskoor Melomania zingt prachtig meerstemmig en onderweg kan een qr-code gescand worden om muziek te beluisteren van De Spikerpakkenband.

Op It Feestlân is het feest. Zwaaiend loopt Dani de eerste wandelaars tegemoet. “Hallo”, roept hij gebarend en lokt ze vervolgens naar een verstild moment met acrobatiek door prachtig geklede en geschminkte Pierrot’s. Verderop klinkt het ‘Aan de Amsterdamse grachten’ van Melomania. Ondertussen kijkt een ‘spion’ van het vlakbij gesitueerde jeugdkorps Crescendo uit Drachten of ze bijna klaar zijn. “Ja, toe maar”, roept hij waarop het korps de sterren van de hemel speelt. Aan de kabelbaan er naast verrichten twee acrobaten hun kunsten, een derde beweegt prachtig met haar gouden plissérok.

Op de maat van de Radetzkymars stappen de wandelaars verder, richting de Ald Hearrewei, opera en kunstbomen. Het slot van de route wordt verzorgd door troubadour Adri de Boer in de Piterkerk.

Delen