Cultuur

Spijkerpakkenband: Repetities bijna stil gelegd

Camera Sietse de Boer Potlood Redactie

Koren, korpsen en toneelverenigingen begonnen na de zomer nog vol goede moed en met inachtneming van de anderhalve meter afstand aan een nieuw seizoen. Inmiddels hebben veel verenigingen besloten om de repetities te staken. Sa! polste de stemming bij de Spijkerpakkenband in Lippenhuizen.

Repeteren met de dertig leden van de hele band was in de bandroom niet mogelijk, de muzikanten moeten aan alle kanten twee meter uit elkaar zitten. “Dus rippetearden wy wikeliks yn twa groepen”,  vertelt Heleen Talman van de Spijkerpakkenband.

Eens per twee weken ruilden de Spikers dan hun eigen oefenlocatie in Lippenhuizen in voor de grote zaal van dorpshuis De Bining in Hemrik, waar wel voldoende ruimte was. “Dat ha wy in pear kear dien. Mar dêr binne wy no ek mei stoppe. Wy fine dat it no net past by de maatregelen dy jilde. Mei safolle minsken yn ien romte. Boppedat komme in oantal leden fan fierderwei.” En dus ligt de Spijkerpakkenband nagenoeg stil, er wordt alleen in kleine groepen gerepeteerd.

Eind vorige week besloten ze ook de Dutch Open Slow Melody Contest van de agenda te halen. Dit evenement waar solisten en kleine groepen wat langzamer repertoire zouden spelen stond voor 7 november in De Skâns gepland. Er waren circa dertig aanmeldingen. “Mar ek dizze minsken kamen út de hiele provinsje wei. Wy ha lang twifele, mar no dochs mar besletten om it net trochgean te litten.” Dat betekent dat de concertagenda in principe leeg is. Wel staat op 19 en 20 december de Kultuurkuier in Lippenhuizen gepland, een evenement waarbij de Spikers samenwerken met andere cultuurmakers uit het dorp. “Dit evenemint is bûtendoar en sa’t it no liket kin dit ek troch gean. Dus der geane we fol foar. Mar it kin ek sa wer feroarje.”