Sport

Sport en spel voor bewoners Talant

Potlood Renske Woudstra

Voor bewoners van Talant in Beetsterzwaag organiseerden de buurtsportcoaches zaterdag een sport- en spelochtend. Van 10.00 toot 12.00 uur was er vrije inloop in de gymzaal aan de Wissel. Cliënten die het wilden, mochten een spelletje spelen of gewoon toekijken onder het genot van muziek.

De deelnemers kregen een scoreformulier waarop de punten en stempels werden verzameld. Het spelcircuit met oud-Hollandse spellen bestond uit onder andere ringwerpen, muntschuiven, hoekjesjoelen maar ook een shuffleboard. Bij dit laatste spel werden met een stok, de cue, vier schijven over de baan geschoven met als doel zoveel mogelijk punten te halen.

Naast de spellen was ook de bewegingsagoog aanwezig die informatie verstrekte over gezondheid, gezond eten en bewegen.