Ondernemen

Sportcentrum Kortezwaag gaat outdoor

Camera Miranda Majoor Potlood Arend Waninge

Na de teleurstellende berichtgeving dat sportscholen in eerste instantie pas vanaf 1 september weer open mogen, viel bij Sportcentrum Kortezwaag vooral de zin ‘buiten sporten mag’ op. “Us klanten wolle wer los”, vertelt Edward de Leeuw. “En wy ek. Der is wol romte bûten de sporthal, dat wy ha sa folle mooglik alles nei bûten sleept. “Ek it âlde skoalplein by De Flambou brûke wy.”

Het was een hectische week voor het Sportcentrum. De accommodatie was al een paar weken ingericht volgens het protocol van NL Actief, de brancheorganisatie voor fitnesscentra. Maar de persconferentie van Mark Rutte bracht ineens heel ander nieuws. “Dat wy pas 1 septimber iepen meie wie in klap.” Een dag later bleek veel op miscommunicatie te berusten. Bij de beslissingsmakers was het protocol onvoldoende bekend. Het stoort De Leeuw dat er een verkeerd beeld van de sportscholen is. “Minsken tinke dat it allegear swithokken binne. Mar dy tiid is al lang foarby.” Hij vindt het ook onvoorstelbaar dat sportscholen op één lijn zijn getrokken met sexclubs en sauna’s. “Dit fielt hiel frjemd. Wy tochten dat wy in belangryk plak yn de maatskippy hiene. Wy probearje safolle mooglik minsken yn beweging te krijen.”

De Leeuw verwacht dat overleg deze week tussen minister Van Rijn en de brancheorganisatie meer perspectief biedt. “Ik ha der no fertrouwen yn dat sportskoallen ûnder betingsten op 1 juny wer iepen meie. Wy binne der al klear foar.” Leden van het Sportcentrum boeken trainingen via de eigen app, zo sporten nooit te veel mensen tegelijkertijd en blijft de 1,5 meter afstand tussen sporters gewaarborgd.

Normaal zijn de zomermaanden rustiger in de sportscholen. De Leeuw hoopt dat het dit jaar anders gaat, omdat iedereen nu lang thuis heeft moeten zitten en het vakantieseizoen waarschijnlijk voor veel mensen ook anders loopt dan gepland. “Wy probearje altyd kreatyf en entûsjast te wêzen. Wy litte no sjen dat wy ek bûten in soad biede kinne.”