Sport

Sportvelden door droogte later bespeelbaar

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

De sportvelden van Makkinga en Oldeberkoop, evenals de andere wedstrijdvelden in Ooststellingwerf, zijn dit jaar vier weken later bespeelbaar. Vanwege de aanhoudende droogte is het ingezaaide gras nauwelijks gegroeid.

Door de velden vier weken langer in ouderhoud te houden, is er extra tijd om opnieuw in te zaaien en krijgen de velden meer tijd om zich te herstellen. Gemeente Ooststellingwerf voert jaarlijks in juni en juli groot onderhoud uit op de grassportvelden. Dan wordt er nieuw ingezaaid en krijgt het veld de kans om weer dicht te groeien. Door de droogte is het gras bijna niet gegroeid waardoor de wedstrijdvelden onbespeelbaar zijn. Op een aantal velden gaat de gemeente opnieuw inzaaien. Mocht er de komende tijd toch voldoende regen vallen, dan wordt de datum van 3 september eventueel vervroegd. De maatregel geldt niet voor de oefenvelden.