Nieuws

Start actie Steenbreek Lippenhuizen

Potlood Arend Waninge

Een aantal bewoners van Lippenhuizen heeft het initiatief genomen om de biodiversiteit en de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Afgelopen week startte de actie ‘Steenbreek’.

De werkgroep bood huis aan huis planten aan in ruil voor een stoeptegel of steen. Tientallen bewoners van het dorp maakten van deze gelegenheid gebruik om het dorp een fleuriger aanzien te geven. De werkgroep ‘Fleurig ommetje Lippenhuizen’ wil een landschappelijk interessant wandel/fietsrondje realiseren.

Het is de bewoners niet alleen te doen om een fleuriger dorp en de opwaardering van natuurwaarden, maar ook om de versterking van de sociale cohesie in het dorp. De te realiseren route sluit aan bij het bewonersinitiatief om van Margjes Reed een bloemrijk pad te maken.De werkgroep telt inmiddels vijftien bewoners en krijgt steun van Natuurvereniging Geaflecht.

De werkgroep komt gemiddeld eens per zes weken bij elkaar in de bibliotheek/ontmoetingsruimte van Cees Stolwijk aan de Buorren. In de komende periode werkt de werkgroep aan de stimulering van de biodiversiteit op het veldje naast de sauna aan de Stationsweg; De opwaardering van de picknickplaats aan de Compagnonsvaart; een educatieve ‘biodiversiteits’ activiteit op basisschool De Treffer; het afplaggen van proefbermen en inzaaien met inheems bloemenmengsel en excursies voor kinderen naar het Labyrint.

Belangstellenden met ideeën die de werkgroep willen helpen, kunnen zich melden bij Gelbrigje Visser (06 – 4398 5038) of Ammy Langenbach (06 – 4807 7088).