Nieuws

Start eerste Opsterlandse zonnepark

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Ontwikkelaar GroenLeven gaf zaterdagmiddag de aftrap voor het zonnepark aan de Skieppeleane in Ureterp, het eerste zonnepark van Opsterland. De ruim 12.000 zonnepanelen voorzien vanaf komende zomer zestig procent van het postcodegebied Ureterp van de benodigde elektriciteit.

Ureterp De voorbereidingen aan het perceel zijn begonnen. De komende weken verricht de aannemer al het grondwerk. Begin maart start de bouw van de stellages en de zonnepanelen. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in de tweede week van mei, net voor Oerrock, klaar. Ongeveer een maand later moet het veld ook zijn aangesloten op het net. Hiervoor moet Liander nog een kabel leggen vanaf het trafo-station aan het begin van de Weibuorren naar de Skieppeleane. “Het is de bedoeling dat het dorp daar zo weinig mogelijk last van heeft”, vertelt Maarten Kemperman, projectmanager van GroenLeven. “Aanvankelijk was het de bedoeling de kabel door het dorp te trekken, nu gebeurt dat buiten het dorp om.”

Het zonnepark verrijst op een weiland dat eigendom is van de plaatselijke ondernemer Sjors Boonstra. Hij gaf zaterdag aan met zijn zeven bedrijven te werken aan duurzaamheid. “Ik had dit weiland in het verleden al eens gekocht, maar had er geen echte bestemming voor. Op deze manier draagt het bij aan de verduurzaming van de omgeving en ook de mienskip van Ureterp vaart er wel bij.”

Voordeel sportverenigingen

Onderdeel van de afspraken met GroenLeven is namelijk de gratis aanleg van 110 zonnepanelen op de daken van de sportaccommodaties (korfbal, voetbal en tennis), aan de overkant van de Skieppeleane. Voor de sportverenigingen een groot voordeel, omdat ze straks geen elektriciteitskosten meer hebben. GroenLeven kondigde zaterdag ook aan plannen te hebben met Oerrock, dat jaarlijks naast het zonnepark wordt gehouden (zie kader).

Zonnepark Nij Beets

Ontwikkelaar GroenLeven hoopt dit voorjaar ook te kunnen beginnen met de aanleg van een drijvend zonnepark met circa 35.500 zonnepanelen op de zandwinput tussen Nij Beets en de A7. Volgens Frank Oomen van GroenLeven is het wachten op de vergunning die de provincie Fryslân moet afgeven. “De meeste hobbels zijn genomen, maar we hebben de vergunning nog niet binnen.” Ook de gemeente Opsterland moet nog een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De gemeenteraad beslist hier in maart over. “Het wordt allemaal krap, we moeten in juni starten om aan de voorwaarden van de SDE-subsidie te voldoen.” Starten betekent in dit geval volgens Oomen dat de vergunning moet zijn afgegeven, de ontwikkelaar zeker is van een netwerkaansluiting en dat er verplichtingen zijn aangegaan met leveranciers. Gaat dit allemaal niet lukken, dan vervalt de noodzakelijke subsidie voor het plan. Een projectontwikkelaar kan dan de eerste drie jaar niet opnieuw een SDE-subsidie aanvragen voor dezelfde locatie. Voor het zonnepark in Nij Beets heeft GroenLeven inmiddels afspraken gemaakt met Plaatselijk Belang Nij Beets en de lokale energiecoöperatie Krigel. Wordt het zonnepark gerealiseerd, dan stort GroenLeven eenmalig 300.000 euro in een omgevingsfonds.

Netcapaciteit

Bij de verdere realisatie van zonneparken is de capaciteit van netbeheerder Liander van doorslaggevende betekenis. De netbeheerder kampt met krapte op het net, waardoor niet overal zonneparken aangesloten kunnen worden. Oomen: “Het is voor ons daarom ook erg zoeken naar locaties waar die aansluiting nog wel mogelijk is.” De beschikbaarheid van een aansluiting is inmiddels ook een voorwaarde bij het aanvragen van een SDE-subsidie. Volgens Oomen heeft Liander die toezegging voor het project in Nij Beets inmiddels afgegeven.

Oerrock 2021: zero emission

GroenLeven is met Liander en de organisatie van Oerrock in overleg om ervoor te zorgen dat het muziekfestival in 2021 gebruik kan maken van de elektriciteit van het naast het festivalterrein gelegen zonnepark. Dat scheelt de inzet van twaalf dieselgeneratoren die nu jaarlijks voor de stroomvoorziening zorgen. “Het zou gek zijn dat deze generatoren er moeten komen, terwijl er een zonnepark naast ligt”, aldus Maarten Kemperman van GroenLeven. “Als het allemaal lukt wordt Oerrock het eerste zero-emissionfestival van Europa.

Vier concrete projecten

Opsterland heeft grote ambities op het terrein van zonne-energie, nodig om de gemeente in 2035 energieneutraal te maken. Eerste doelstelling: in 2022 jaarlijks circa 100.000 MWh opwekken uit zonne-energie. Omgerekend is daar honderd hectare zonneparken voor nodig. Tot nu zijn er vier concrete projecten.

Skieppeleane Ureterp

Het eerste te realiseren project is afgelopen weekend gestart aan de Skieppeleane. GroenLeven legt een veld aan met circa vier hectare (12.000) zonnepanelen, totaal 4,3 MW. Het veld kan elektriciteit leveren voor circa 1.100 huishoudens.

Lippe Gabriëlsplas Ureterp

Op de voormalige zandwinput Lippe Gabriëlsplas ten noorden van Ureterp werkt het Spaans-Japanse Narasolar aan een zonnepark van ongeveer 10 tot 14 hectare met circa 42.800 zonepanelen en totaal vermogen van 12,8 MB. Nadat bezwaren uit de omgeving zijn afgewezen is de vergunning voor het plan inmiddels onherroepelijk. Vanwege de ontstane vertraging heeft de ontwikkelaar een jaar uitstel gekregen voor realisatie van dit plan. Liander heeft opdracht gekregen voor de aanleg van een zwaar netwerk naar Drachten. Realisatie wordt verwacht voor het einde van het tweede kwartaal 2021. De gemeente Opsterland overlegt met Plaatselijk Belang en de ontwikkelaar over de participatie van het dorp. Onderdeel is onder andere de plaatsing van zonnepanelen om mfc De Wier.

Zandwinput Nij Beets

GroenLeven wacht op de vergunning voor een zonnepark met circa 35.000 zonnepanelen op de zandwinput tussen Nij Beets en de A7. Om aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen moet het project in juni starten.

WEN Wijnjewoude

Energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) wil op 1,5 hectare aan de Tolleane een zonnepark met 4.800 zonnepanelen aanleggen. De gemeente Opsterland wil meewerken aan dit plan. Vanuit de buurt komen bezwaren. De bezwarenprocedure is nog niet afgerond.

Met enige regelmaat melden zich op het gemeentehuis partijen met ideeën voor zonneparken. Maar nog niet een van die partijen is gekomen tot een concrete aanvraag.