Cultuur

Start Liphúster Nijsgjirrichheden

Potlood Arend Waninge

Het idee lag al een aantal jaren op de plank. Ter gelegenheid van 700 jaar Lippenhuizen volgt versnelde uitvoering: vier cultuurhistorische routes door Lippenhuizen onder de titel Liphúster Nijsgjirrichheden. Donderdag werd het eerste van de uiteindelijk dertig tot vijftig informatiepanelen gepresenteerd.

Wie weet waar het geboortehuis van Foppe de Haan staat? En wie kan zich nog herinneren dat de Buorsterwyk vroeger een doodlopend vaarwater was? Ongetwijfeld zijn veel Liphústers van deze historische feiten op de hoogte. Maar weten anderen dit ook, mensen uit buurdorpen of passanten? Na het derde weekend in september hoogstwaarschijnlijk wel.

Het idee komt uit het dorpshuisbestuur vertelt bestuurslid Jan Blaauw. “It gie net sa goed mei it doarpshûs. Doe’t der in nij bestjoer kaam, bin ha wy brainstorme oer dingen dy’t we organisearje koenen om mear jild te fertsjinjen.” Een van de ideeën was een kuiertocht. “Mar dy ha we al, de Piterrun. Doe ha we betocht om in permanente kuiertocht te meitsjen lâns de histoarje fan it doarp.” Jan Blaauw en Anne Jonker maakten een opzet voor de route, dorpshistoricus Wytse van der Sluis werd gevraagd in de archieven te duiken. Het project staat nu nog in de kinderschoenen, de verwachting is dat voor het feest dertig panelen geplaatst zijn.

Bij de plaatselijke supermarkt zijn straks vier routes verkrijgbaar, elk van zo’n vijf kilometer. Langs de watertoren bijvoorbeeld maar ook langs het markante punt aan de Sweachsterwei waar ooit drie doden vielen bij een tramongeluk. Donderdagavond werd op het schoolplein van basisschool De Flecht het prototype van informatiebord nummer 38 onthuld. Waarom nummer 38? “Dat is de Buorsterwyk en dêr stean we no.” Deze eerste informatiepaal laat de open Buorsterwyk zien met een skûtsje in het voormalig haventje. Teksten en foto’s zijn verzorgd door Wytse van der Sluis. De begroting voor de vijftig informatiepanelen bedraagt 17.000 euro en omvat productie en onderhoud voor de komende 25 jaar. Liphúster Nijsgjirrichheden is overgedragen aan Plaatselijk Belang.

Lippenhuizen viert op 16, 17 en 18 september haar 700-jarig bestaan. De 96 leerlingen van De Flecht maakten alvast imposante kunstwerken die bij de invalswegen geplaatst worden. Tijdens het feestweekend wordt ook een kunstroute langs diverse kunstenaars en ambachtslieden geopend. Kunstenares Wilke de Jager werd gevraagd voor de organisatie. Ze besloot om met de kinderen, en hulp van veel ouders, de aankondiging van het feest te verzorgen. “We hebben het corso op tien grote panelen geprobeerd te verbeelden. Het moest natuurlijk weerbestendig zijn, dus hebben we veel plastic zakken en aardappelnetjes gebruikt.”

De kunstenares tekende op elk paneel een corsowagen. In groepjes van acht kinderen per paneel werd een ontwerp gemaakt om de wagens te vullen. Kleurrijke figuren als Olaf uit Frozen en Maya de Bij schitteren binnenkort bij de invalswegen van het dorp. “De groepjes kinderen hebben zelf het ontwerp gemaakt. Vervolgens mochten ze bijbehorende kleuren zoeken uit de bakken met plastic tasjes, tule, netjes en ander recyclemateriaal.” Met het nietapparaat vulde Wilke vervolgens de figuren.

Delen