Nieuws

Start van De Wier nieuwe stijl

Camera Willy Wilpstra Potlood Arend Waninge

De Wier ruikt naar verf. Teken van een verse start. De nieuwe beheerders Henk de Jong en Grytsje van der Veer kregen 1 augustus de sleutels van het mfc en gingen direct aan de slag. Afgelopen zaterdag was er open huis om de Oerterpers het resultaat te tonen.

wDe haardkachel in de hoek, met een paar ligbanken ervoor. De sfeervolle donkere kleuren, de warme vloerbedekking en zelfs het bordje met ‘Morgen: gratis bier’ achter de tap is er. Het is onmiskenbaar de handtekening van Henk en Grytsje, zoals ze die eerder met succes in Haulerwijk en recentelijk jarenlang in De Skâns in Gorredijk hanteerden. “It is moai as minsken komme, mar eins moatte se ek bliuwe”, vertelt Henk. “Dat is ek wat hoareka is. Sfear is dan hiel belangryk.”

De afgelopen maand is dan ook vooral het horecagedeelte aangepakt. In de kantine ligt vloerbedekking over de, volgens Henk, ‘koude’ tegelvloer. “Dit is waarmer, mar ek better foar de akoestyk.” De wanden zijn geschilderd, het meubilair is aangepakt, het plafond heeft een nieuwe kleur. Bovendien is het achterste gedeelte bij de kantine getrokken, het zat jarenlang vaak achter schuifdeuren verscholen. “Der wiene hjir fan ‘e wike sporters dy’t in pear kear yn de wike yn De Wier komme. Se fûnen it moai dat wy der ramen yn set hienen. Dat dy ramen der altyd al sieten wie noait opfallen.”

Ook de toneelzaal is vernieuwd. Het meest in het oog springt een nieuwe bar in de zaal, in de vorm van een traditionele toog. “In grand-cafélook.” Het is volgens Henk niet alleen een aanpassing voor het oog. Maar ook om in drukke tijden, wanneer overal wat te doen is in De Wier, het logistiek beter voor elkaar te hebben. Ook in de toneelzaal ligt nieuwe donkere vloerbedekking en zijn de muren geschilderd. “Wy krije oerdei wolris reaksjes dat it donker liket, mar jûns jout it in hiele moaie smûke sfear.”

Henk en Grytsje beleefden een warm welkom sinds ze het beheer van De Wier overnamen. “It proses nei de oername ta wie net altyd like leuk, mar de reaksjes fan de minsken op de feroaringen binne moai. Wy ynvesteare en litte dêrmei ek sjen dat wy foarút wolle.” De nieuwe beheerders kregen de afgelopen weken veel hulp van vrijwilligers. Niet alleen van familie en vrienden, maar ook van bestuursleden en spontane Oerterpers. “Dat seit ek wol wat.”

Het seizoen is inmiddels begonnen, de meeste verenigingen zijn met de activiteiten gestart. Volgens Henk dienen zich ook al nieuwe potentiële huurders aan. “Wy ha noch wol wat romte yn de aginda, it komt wol goed.”

Henk de Jong en Grytsje van der Veer namen het totale beheer van De Wier per 1 augustus over. De afgelopen jaren was het beheer in handen van de gemeente Opsterland die De Wier overeind hield, nadat in de zomer van 2014 de vorige exploitant failliet ging. Opsterland wilde De Wier weer teruggeven aan het dorp, het werd een met de nodige rumoer gepaard gaand proces. Een nieuw opgerichte stichting, met bestuursleden uit het dorp, zorgt nu voor het bestuur. Zij hebben de exploitatie verpacht aan Henk en Grytsje.