Cultuur

Steun voor musea

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland geeft Museum Opsterlân in Gorredijk en Museum It Damshûs in Nij Beets extra financiële steun om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De musea moesten gedurende het seizoen verplicht de deuren geruime tijd gesloten houden. Museum Opsterlân kan rekenen op 6.741 euro, It Damshûs krijgt 6.827 euro.