Nieuws

Stoute standbeelden welkom

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

Regionale voorvader Pieter Stuyvesant en de Hollanders Jan Pieterszoon Coen en Piet Hein zijn welkom in de Parkbossen Kunstroute van Oldeberkoop. De beelden van deze vroegere helden kunnen onder vuur liggen nu de discussie over slavernijverleden en onderdrukking oplaait in Nederland.

De Parkbossen zijn het weeshuis van beeldende kunstobjecten die om wat voor reden moeten wijken maar niet verloren mogen gaan. Ook de beelden van stoere mannen die in het verleden een vooraanstaande rol speelden bij ontdekkingsreizen en handelsmissies passen goed in het bos van verweesde beelden vindt Stichting Open Stal die de beelden voor de route selecteert. “We kijken nu anders tegen onze voorvaderen aan, er zijn groeperingen die de beelden van omstreden overheersers willen verwijderen en vernietigen”, aldus Peter Hiemstra van de stichting.

De Parkbossen Kunstroute heeft een plan voor de beelden die van hun sokkel worden gehaald. In het Sterrebosch mogen ze een mooie relatie aangaan met de hoge beuken. Naast elkaar staand mogen ze met elkaar in gesprek, de verhalen vertellen over wat ze allemaal gedaan hebben. Die verhalen worden opgetekend. Naast Nederlandse beelden wil de Kunstroute ook beelden uit het buitenland een plek geven. Bijvoorbeeld Koning Leopold van België en Christoffel Columbus, de ontdekker van Amerika.

Zaterdag 1 augustus (11.00 uur) wordt de Parkbossen Kunstroute van de verweesde beelden geopend bij hotel Lunia.