Nieuws

Streep onder oude Caparis

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeenteraden van de acht gemeenten die eigenaar zijn van de gemeenschappelijke regeling Caparis zetten deze maanden een streep onder de oude structuur van de voormalige Sociale Werkvoorziening. Opsterland, Heerenveen, Leeuwarden en Smallingerland blijven aandeelhouder. Vier andere gemeenten (Oost- en Weststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) verkopen hun aandelen.

Er is al jarenlang gesteggel rond Caparis. De gemeenten willen nu alle kwesties afsluiten en hebben samen een Fair Deal afgesproken, waarin ze alle financiële losse eindjes met elkaar afhechten. De acht gemeenten verdelen zeven miljoen eigen vermogen. Opsterland ontvangt 500.000 euro, Heerenveen een miljoen euro. De gemeenteraden worden verzocht geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over deze aandelentransacties, zo staat expliciet in het raadsvoorstel. De Opsterlandse raad spreekt komende maandag voor het eerst over het voorstel.

Rond Caparis veranderde er veel na de invoering van de Participatiewet in 2015. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor alle inwoners zonder werk, inclusief de inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Iedere gemeente wil het beleid op dit terrein graag op eigen manier invullen, maar dat vinden sommigen lastig binnen de Sociale Werkvoorziening GR SW Fryslân, zoals Caparis officieel heet. Sinds de invoering van de Participatiewet is er ook geen nieuwe instroom meer mogelijk van inwoners met een WSW-indicatie. Wie al een indicatie had, behoudt alle rechten.

De gemeenten waren ook ontevreden over het reilen en zeilen binnen Caparis. Er is lang nagedacht over een herstructurering. Gemeenten wilden bijvoorbeeld meer financiële controle en een eenvoudigere bestuursstructuur. In juni 2018 besloten alle acht deelnemende gemeenten dat ze verantwoordelijkheid moesten nemen en knopen door moesten hakken richting toekomst. Met de Fair Deal kan Caparis weer met een schone lei verder.

Gemeenten die gebruik willen blijven maken van de dienstverlening van Caparis sluiten voortaan dienstverleningsovereenkomsten af voor een periode van vijf jaar waarin per gemeente afspraken worden gemaakt. Alle gemeenten betalen gelijke tarieven.

Opsterland blijft aandeelhouder van Caparis omdat het college van B en W vindt dat mede-eigenaar van een werkbedrijf zijn de beste manier is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stabiele werkomgeving te bieden.