Nieuws

Studie naar snelfietsroute

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeenten in Zuidoost Fryslân bekijken de mogelijkheden voor de aanleg van een snelfietsroute kijken tussen Heerenveen en Drachten. Ze voeren hierbij onder andere een tracéstudie uit. Het plan maakt onderdeel uit van de Fietsagenda 2019-2023 die Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben vastgesteld.

Met deze agenda willen de gemeenten fietsen aantrekkelijker maken en kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen ontwikkelen die van belang zijn voor de economische ontwikkeling in de regio. De fietsambitie moet de gemeenten in de regio nauwer met elkaar verbinden, de economische groeikernen Drachten en Heerenveen beter bereikbaar maken en de duurzaamheid van de regio en vitaliteit en gezondheid van haar inwoners verbeteren.

De regio wil een regionaal fietsnetwerk creëren zodat belangrijke werk-, onderwijs- en OV- locaties beter met elkaar worden verbonden. Er wordt niet alleen gekeken naar het verbeteren van bestaande routes, maar ook naar nieuwe (recreatieve) routes, die de gemeentegrenzen overschrijden.

Ook wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor het strooibeleid van fietspaden en het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen.