Nieuws

Subsidie voor projecten 75 jaar bevrijding

Potlood Arend Waninge

Provinsje Fryslân stelt 400.000 euro beschikbaar voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân. Volgend jaar staat Friesland stil bij 75 jaar vrijheid.

Er komt onder meer een reünie van Joodse onderduikers en er wordt aandacht besteed aan de bevrijding van Schiermonnikoog dat pas op 11 juni 1945 werd bevrijd. Initiatiefnemers van andere projecten kunnen een provinciale bijdrage aanvragen. Dit kan van 27 augustus tot en met 6 september 2019 via fryslan.frl/75jaarvrijheid. Het gaat om bijvoorbeeld herdenkingen, lesprogramma’s en het maken van films. Van belang is dat de initiatieven betrekking hebben op de Friese situatie en uniek zijn. De regeling geldt voor maximaal 40 procent van de kosten en niet meer dan 100.000 euro per initiatief.