Nieuws

Succesvolle nieuwe opzet caravanfeest

Potlood Keimpe Vlietstra

De elfde editie van het caravanfeest in Tijnje betekende de vuurdoop voor de nieuwe organisatie. Met op zaterdagavond 400 man in de tent en een nieuw leven voor het ketenvoetbal werd het een groot succes.

“Wy woene it foar in breed publyk wer wat grutter oanpakke en der tagelyk foar soargje dat de ‘keetkultuer’ net ferlern giet yn Tynje”, aldus Jelmer Heida, één van de zeven leden van de nieuwe organisatie. “By trûbadoer Frerik de Swetser en DJ Sipke wie de tinte saterdei fol. Wy bin dik tefreden.”

Zondagmiddag strijden acht teams, van zeven huidige en vroegere jongerenketen uit Tijnje en omgeving, om de Henk Smid-bokaal. Namen als De Bunker, Titanic Swimteam, De Ark en The Old Boys duiden op een rijke keethistorie. “De âldsten rinne al tsjin de 50.” Het ketenvoetbal was een aantal jaren verdwenen van het caravanfeest. In het verleden werd er zaterdagmiddag eerst gevoetbald, pas daarna dook men de feesttent in. Nu keert het voetbal terug op de zondagmiddag, na de feestavond op zaterdag.

Waarom de Henk Smid bokaal? “Henk Smid wie de foarsitter fan de foarige organisaasje; elk kin Henk, hy hat ús bot holpen om dit feest mooglik te meitsjen. Dit is foar it earst dat der om dizze wikselbeker striden wurdt. De foarige is sneuvele.” De naamgever zelf drinkt gezellig een biertje met een aantal leden van de vorige organisatie. Hij heeft geen idee waarom de beker zijn naam draagt. Zijn maten weten het wel. De huidige organisatie is de derde generatie. Het eerste feest begon met Jaap Hofstee als voorzitter. “Dat neamden wy, ‘it lij potsje bier feest’. De kratsjes bier stiene yn de sinne. Doe kamen wy, de twadde generaasje mei Henk as foarsitter. Siz mar de boerenorganisaasje. Wy hiene it bier kâld, mar de fuotten wiet; wy hiene gjin flier yn de feesttinte en rûnen yn de drek. De mannen fan no ha in flier yn de tinte lein. Dat is ús eins te netsjes, mar moai dat sy it wer oppakt ha fansels.” Dit soort zijn de kenmerkend verhalen die de gemoedelijke sfeer van het feest tekenen.

Tegen tweeën is het ketenvoetbal afgelopen. ‘It Keetsje’ wint de finale met 9-3 van ‘Keet 49 B’, een team dat bijna alleen uit dames bestaat. ”De jonges fan ús keet sitte hast allegearre yn de organisaasje.” Vandaar. Inmiddels is ook Gaatze Bosma gearriveerd, de artiest voor het slotfeest. “In opkommende stjer, de nije Jannes”, aldus Jelmer. “No sil ik sjen dat ik de minsken yn de tinte krij.” Dat lijkt lastig, het publiek zit namelijk lekker in het zonnetje. De weergoden zijn de organisatie echter goed gezind. Een fikse stortbui zorgt ervoor dat het terrein in no time leeg en de tent vol is. Gaatze maakt ook van het slotonderdeel van het caravanfeest 2017 een succes.