Nieuws

Sûkerlatte van Zonnebloem

Potlood Arend Waninge

Nog steeds kan de Zonnebloem afdeling Boornbergum/Beetsterzwaag e.o. geen activiteiten voor haar gasten organiseren. Wel worden ze af en toe verrast met een presentje.

Zo werd in februari een pot hyacinten uitgedeeld, met dank aan Super Flora, en een Zonnebloem puzzelboekje. Omdat dit jaar de vrijheidsmaaltijd niet door kan gaan, kregen gasten op de dag voor Koningsdag een lekkere sûkerlatte van de Bakkers van Verloop. Met daarbij het mooie vrijheidsgedicht, geschreven door Gea van Drie-Van Ravenhorst.

Dodenherdenking

Vertel nog een keer de verhalen,
dan staan wij meer dan twee minuten stil
bij wat zich nooit meer mag herhalen
En wat geen mens ervaren wil.

Vertel ons alles over helden
van Roelfzema tot Hannie Schaft,
die door verzet een voorbeeld stelden
of voor hun moed werden gestraft.

Dan zullen wij nooit meer vergeten
Wat vrijheid kost in oorlogstijd.
Niet dat wij alle feiten weten
maar kiezen voor verdraagzaamheid.

De kransen kunnen niet verbloemen
dat oorlogen nog steeds bestaan.
We blijven nieuwe namen noemen
van hen die onrecht ondergaan.

Herdenken is een fakkel dragen,
het trekken van een lichtend spoor.
In vredesnaam blijven we vragen
“Geef aan elkaar de vrijheid door”