Nieuws

‘Synergie mfa zit niet in gebouwen’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Volgens wethouder Anko Postma kan de samenwerking tussen De Skâns, de BHS en het basisonderwijs in de nieuwe mfa in Gorredijk best veel opleveren zonder dat ze in één gebouw zitten. “De partners vinden samenwerken belangrijker dan geforceerd tot één gebouw te komen. De synergie zit niet in de gebouwen”, antwoorde de wethouder maandagavond op vragen van de VVD en D66.

De komende weken worden rond het mfa belangrijke stappen gezet. Donderdag (morgen) is er een inloopavond in De Skâns. Daar ligt een structuurontwerp op tafel, een vertaling van het plan van eisen van de verschillende partijen. Postma: “Het is een sfeerbeeld. We komen donderdag vooral informatie ophalen bij gebruikers en omwonenden. Inzichten die die we nog kunnen gebruiken in de verdere besluitvorming.” Ondertussen werkt het college van B en W aan verschillende scenario’s, waarin synergie tussen de partijen volgens de wethouder steeds de leidraad is. De scenario’s worden op 28 november in het college besproken en komen op 18 december in de gemeenteraad aan de orde. De scenario’s gaan vergezeld van financiële plaatjes over de bijbehorende bouwkosten en exploitatie.

De VVD en D66 stelden maandagavond vragen over de haalbaarheid van het oorspronkelijke in 2015 aangenomen mfa-plan. De antwoorden van de wethouder waren voor de beide fracties voldoende om de met veel bombarie aangekondigde motie niet in te dienen. Tijdens de algemene beschouwingen zeiden beide partijen vorige week dat ze maandag per motie wilden aandringen op het terugdraaien van het mfa-plan en het renoveren van De Skâns op de huidige plek. Hielke de Vries (VVD) gaf toe dat er in de afgelopen week achter de schermen uitvoerig contact is geweest tussen de wethouder en de beide raadsfracties.