Nieuws

Talant kan door op De Wissel

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Volgens de gemeente Opsterland kan Talant verdergaan met de herinrichting van locatie De Wissel. Zij baseert zich daarbij op een uitspraak van de Raad van State van 18 april. In een brief naar de raad stelt het college van B en W dat het bestemmingsplan dat de raad in november 2016 heeft aangenomen van kracht blijft. De op basis van het bestemmingsplan verstrekte omgevingsvergunningen voor de bouw van twee gebouwen bij de kinderboerderij blijven volgens Opsterland dus ook geldig.

Buurtbewoners vinden dat de Raad van State het bestemmingsplan heeft vernietigd. Dat is volgens Opsterland niet het geval. In een tussenvonnis constateerde de Raad van State eerder wel dat Opsterland haar werk niet goed had gedaan. Goed geluidsonderzoek ontbrak. Hierdoor kwam het bestemmingsplan wel voor vernietiging in aanmerking. Maar na een tussenvonnis heeft Talant alsnog het benodigde geluidsonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de Raad van State, in de ogen van het gemeentehuis, alsnog geconcludeerd dat het bestemmingsplan op goede gronden is vastgesteld. De buurtbewoners vinden ook dat Talant op basis van de uitspraak van de Raad van State aanvullende vergunningen nodig heeft om er zeker van te zijn dat de geluidsbelasting op hun woning daadwerkelijk binnen de perken blijft. Volgens Opsterland is dat juridisch niet het geval.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces probeerden GroenLinks-OpsterLanders, D66, BAS en VVD maandagavond via een motie het college alsnog te bewegen geluidsnormen vast te stellen, zodat er ook handhaving mogelijk is. Volgens wethouder Anko Postma is dat niet nodig, omdat de geluidsnormen in de vergunningen en het bestemmingsplan voldoende vast liggen. De vier partijen wilden het college ook oproepen om nog voor de zomer met de buurtbewoners in gesprek te gaan over de ontstane situatie. Ook hier was de wethouder terughoudend. “We willen altijd in gesprek, maar dat is wel afhankelijk van de agenda. We gaan niet opnieuw in discussie over de geluidsnormen.” De vier partijen brachten de motie uiteindelijk niet in stemming.