Ondernemen

Taxi Koopmans verliest Wmo-vervoer

Potlood Arend Waninge

Taxi Koopmans verliest per 1 juni a.s. het Wmo-vervoer dat ze voor de gemeente Heerenveen uitvoert. Het betekent ontslag voor de vijf chauffeurs.

Het was op 23 februari een telefoontje waar Arie Koopmans van het taxibedrijf niet op gerekend had. “Wij krigen te hearren dat het Wmo-ferfier foar ús op 1 maart stopje soe. Dat wie wol hiel koart dei.” Het bericht was een verrassing, maar Koopmans leefde al langere tijd in onzekerheid. Sinds midden jaren 90 verzorgt Taxi Koopmans voor de gemeente Heerenveen een deel van wat nu het Wmo-vervoer heet. Eerst samen met Taxi Oenema, later als onderaannemer van het taxibedrijf uit Heerenveen. Toen Oenema oktober vorig failliet ging, probeerde Koopmans haar deel van het vervoer veilig te stellen. “De kurator woe leaver alles by ien partij ûnderbringe en dat waard Taxi Witteveen in Lemmer.” Koopmans bleef haar werk in overleg met Witteveen wel doen, al liep de communicatie stroef. Totdat er op 23 februari een telefoontje uit Lemmer kwam.

Taxi Koopmans liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan. Afgelopen woensdag kwamen beide partijen in het gerechtsgebouw toch tot een schikking. Koopmans blijft tot 1 juni voor Witteveen rijden, maar daarna houdt het op. Arie Koopmans is wel tevreden met het resultaat. “No ha wy wat mear tiid om maatregels te nimmen.” De omzet van het taxibedrijf met zes auto’s bestaat voor circa zestig procent uit Wmo-vervoer. Nu dat werk wegvalt, krijgen de vijf chauffeurs ontslag. De drie gebroeders Koopmans zetten het taxibedrijf voort.

Arie Koopmans houdt echter hoop op een goede toekomst. Het contract tussen de gemeente Heerenveen en Taxi Witteveen stopt namelijk halverwege augustus. Hij is van plan mee te dingen naar het nieuwe contract voor de hele gemeente Heerenveen. “Wy wolle dan graach mei in pear kollega-taxibedriuwen it wurk oppakke.” Koopmans wil echter eerst nog proberen de gemeente Heerenveen van een algemene aanbesteding af te houden. In andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Opsterland, krijgen mensen die in aanmerking komen voor Wmo-vervoer een eigen budget. Zij kunnen dat dan besteden bij een taxibedrijf naar keuze. “Sa wolle wy it ek graach. Dan komt ús lokale bekendheid en service goed nei foaren.”