Nieuws

Teleurstelling over Aldi-plan

Camera Google Maps Potlood Arend Waninge

Erfgoedvereniging Heemschut heeft ernstige twijfels bij het plan voor een nieuwe Aldi en bijbehorend parkeerterrein op de hoek Hoofdstraat-Badweg. Heemschut betreurt het dat bij het plan op geen enkele manier rekening is gehouden met het historische ruimtelijk karakter van de Hoofdstraat.

De grootste en een van de oudste verenigingen voor bescherming van cultuurhistorische waardevolle objecten en gebieden in Nederland dringt er in een brief bij het college van B en W op aan om een alternatief plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Heemschut stelt dat de Hoofdstraat een van de dragers van de hoofdstructuur van Gorredijk is en dat het niet bepaald meer een visitekaartje is. ‘Maar om van dit vernieuwingsgebied nu een parkeerterrein met een supermarktdoos te maken, een niemandsland? Er kan zoveel meer, deze hoek heeft zoveel meer potentie en waarde’, aldus de brief. De vereniging pleit voor een eigentijdse bebouwing, liefst met bovenwoningen binnen het bestaande straatprofiel.”

Stand van zaken

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de verdere invulling van het plan. De intentieovereenkomst tussen Aldi en de gemeente Opsterland loopt eind dit jaar af. Of deze wordt verlengd is niet duidelijk. De gemeente Opsterland heeft de vraag tot verlenging nog niet gehad. Wel is duidelijk dat de Aldi druk bezig is met het aankopen van panden in de Hoofdstraat. WoonFriesland heeft een groep panden in dit deel van Gorredijk verkocht aan een derde partij, waarmee Aldi nu dicht bij een deal is. Daarmee zijn dan nog niet alle benodigde panden aangekocht. Er is inmiddels al een tweede plan waarbij Us Hoekje en de naastliggende woning in Amsterdamse stijl blijven staan, al krijgt Aldi hiervoor van het gemeentehuis de handen nog niet op elkaar.

Supermarkt Aldi wil in Gorredijk haar winkel aan de Schoolstraat verruilen voor een nieuwe, grotere en efficiënter ingedeelde winkel aan de Hoofdstraat. In het oorspronkelijke scenario moet voor de supermarkt en de bijbehorende parkeerplaats de bebouwing aan de Hoofdstaat vanaf Us Hoekje tot EP:Van der Molen wijken.