Cultuur

Tinco is weer thuis

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Beetsterzwaag staat de komende maanden in het teken van Tinco Lycklama à Nijeholt, de eigen jonkheer die eind 19e eeuw door de Oriënt reisde en zich daarna in het Franse Cannes vestigde. Woensdagmiddag werd de grote tentoonstelling over het leven van Tinco in het oude gemeentehuis van de gemeente Opsterland officieel geopend.

Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Ellen van Selm trokken een spandoek recht, nadat ze in een rijtuig van het Lycklamahûs, het geboortehuis van Tinco, naar de expositie waren gebracht. Dit gebeurde in het bijzijn van Peter van Santen, Nederlands consul aan de Franse Côte d’ Azur en Thomas de Pariente, locoburgemeester van Cannes.

Opsterland en Cannes hebben voor deze expositie een culturele samenwerking opzet. Een Opsterlandse delegatie was vorig jaar aanwezig bij de opening van de expositie in Cannes. Er zijn door het Musée de la Castre voor de expositie maar liefst 181 museumstukken in bruikleen gegeven. De Pariente noemde het de grootste Europese uitwisseling van dit jaar. Hij schetste het belang van Tinco voor de ontwikkeling van Cannes in de 19e eeuw. De jonkheer uit Beetsterzwaag was erg geliefd in Cannes en stond in hoog aanzien. Hij heeft alle artefacten van zijn jarenlange reis door de Orïent nagelaten aan Cannes, het vormt de basis van het Musée de la Castre.

Voorafgaand aan de opening overhandigde burgemeester Van Selm een boekt bloemen aan Ernst Huisman (95) uit Beetsterzwaag, die als amateurhistoricus zich al decennia geleden met de nagedachtenis van Tinco bezig hield.

Opening Tentoonstelling Tinco. Ellen van Selm en Ernst Huisman.

Opening Tentoonstelling Tinco.

Opening Tentoonstelling Tinco.

Opening Tentoonstelling Tinco.

Delen