Nieuws

Tjeerd en Sietske Valk: een bewust moetje

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Hun trouwdag valt tegelijk met de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. “Mar dêr hienen we yn dy tiid gjin euvelmoed yn, net by stilstien want dat plak wie noch frij.” Voor Tjeerd Valk (79) en Sietske de Vries (78) was het zaak om zo snel mogelijk te trouwen.

In 1959 kregen ze verkering. Dat was tijdens een dansfeest in Oldeberkoop. Sietske woonde in Jubbega en Tjeerd in Terwispel. Sietske: “Ik wurke doe by Tasma, de horloazjemakker op ‘e Gordyk, en Tjeerd even fierderop by de bakker. Sadwaande koenen wy elkoar al.” Ze kozen elkaar tijdens het dansen en dat ging automatisch, volgens Tjeerd. “Mar ik ha net foar har op de knibbels lein.”

Pleegouders

In de tijd dat Tjeerd naar de bakkersschool in Heerenveen ging, stond hij bekend als Tjeerd de Vries. Toen echter het diploma werd uitgereikt, stond dat op naam van Tjeerd Valk. “Doe’t ik in healjier âld wie, bin ik by myn pleechâlden yn Terwispel kaam. As bern wist ik dat wol. Dat hie âlde beppe alris sein.” Tjeerd was de tweede pleegzoon die was aangenomen door het kinderloze echtpaar De Vries. Later kwamen er nog twee pleegdochters bij. “Ik ha hiel goeie pleechâlden hân, dat stiet foarop.”

De vader van Tjeerd was Joods en werd in 1942 omgebracht in Mauthausen. “Ik wie de jongste fan seis bern. Ik wie in pear moanne âld doe’t we allegear by mem weihelle waarden omdat sy net foar ús soargje koe.” Op een gegeven moment was er sprake van dat ook half-Joodse mensen opgepakt zouden worden. “Fan ferhalen ha ik heard dat ik doe ek noch even ûnderdûkt sitten ha.”

Vrij

Tjeerd en Sietske zorgden er doelbewust voor dat ze moesten trouwen, vertelt Sietske. Omdat er dus een kind op komst was. Tjeerd viel namelijk tot zijn 21e onder de kindervoogdij. Door op zijn negentiende te trouwen verviel dat en was hij vrij. De eerste twee jaar van hun huwelijk moest hij in militaire dienst; Sietske woonde daarom bij haar ouders in Jubbega. “En doe bin we nei Rottum gien, Tjeerd krige wurk by de bakker yn Sintjohannesga.”

Inmiddels woont het echtpaar alweer een dikke veertig jaar aan de Heerenacker. Ze kregen een zoon en dochter, vier kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Met hen wordt later in mei een bescheiden feestje gevierd.