Nieuws

Toekomst IMV weer stukje zekerder

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De kans groeit dat de Instrumentale Muzikale Vorming (IMV) op alle Opsterlandse basisscholen behouden blijft. De hele gemeenteraad nam maandagavond een motie aan die het college aan het werk zet om IMV een prominente plaats in de cultuureducatie te laten houden.

In de oorspronkelijke plannen van het college krijgen de basisscholen een eigen budget, zodat ze kunnen kiezen uit het brede aanbod cultuuronderwijs. Twee weken geleden lieten de scholen weten blij te zijn met de keuzevrijheid, maar wel te vrezen voor het muziekonderwijs (IMV). Vooral voor kleine scholen zou het IMV-onderwijs in de nieuwe constructie onbetaalbaar zijn. Bovendien gaat in de plannen de solidariteit tussen de scholen in het IMV-onderwijs verloren.

Solidariteit

Een PvdA-motie, mede ingediend door Opsterlands Belang, ChristenUnie, D66 en VVD, stuurt nu aan op een bijstelling van de beleidsnotitie. Hierdoor leveren de scholen weer een stukje van hun keuzevrijheid in. De raad wil dat IMV haar prominente plaats in het cultuuronderwijs houdt. Ze stuurt aan op een financiering waarin er sprake is van onderlinge solidariteit tussen de scholen. Het college moet ook kijken hoe de scholen de bestaande instrumenten kunnen blijven gebruiken. De circa duizend muziekinstrumenten zijn eigendom van Ateliers Majeur, nu nog regisseur van het IMV-onderwijs. In de plannen van het college raakt ze die rol echter kwijt aan een gemeentelijke cultuurcoach, die de scholen en de aanbieders moet bijstaan bij de samenstelling van de cultuureducatie. Deze verandering is volgens het college ook nodig omdat Ateliers Majeur nu een dubbele pet heeft, ze zijn regisseur en aanbieder.

Extra kosten

De bijstelling van de plannen kost circa 70.000 euro per jaar extra, schat de PvdA-fractie. Vanaf 2019 staat er een bezuiniging van 100.000 euro op het cultuuronderwijs ingeboekt. De kans is dus groot dat een belangrijk deel van deze bezuiniging wordt geschrapt. De raadsfracties gaven maandagavond toe twee weken geleden geschrokken te zijn van de mogelijke effecten van het nieuwe beleid. De raad wil er zeker van zijn dat alle basisschoolleerlingen in Opsterland een breed aanbod cultuuronderwijs houden.

De gezamenlijke basisscholen hebben nog geprobeerd de behandeling van het raadsvoorstel maandag van de agenda te halen. Ze vroegen om uitstel om zo zelf met wethouder Rob Jonkman in overleg te kunnen gaan over bijstelling van de plannen. De raad houdt liever de regie in eigen handen. Wethouder Rob Jonkman kon met de motie leven. “Het oorspronkelijke plan gaat ook al uit van nadere uitwerking begin volgend jaar.”