Nieuws

Toekomst plan Kortezwaag onduidelijk

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De Opsterlandse gemeenteraad zette voor de zomer een streep door de verhuizing van De Skâns naar een nieuwe locatie. De gevolgen van dit besluit voor de plannen voor sporthal Kortezwaag zijn nog onduidelijk. De gemeente Opsterland onderzoekt alternatieve financieringsvormen.

Concentratie van de sportaccommodaties in Gorredijk op Sportcentrum Kortezwaag is al jaren een diepgekoesterde wens van de sportverenigingen in het dorp. De Opsterlandse gemeenteraad steunt dit idee. Sterker nog, ze nam in het verleden al meerdere malen een besluit in die richting. Het oorspronkelijke plan: de bestaande Skâns met sporthal plat, een nieuwe Skâns bij een nieuwe mfa en in Kortezwaag een tweede sporthal erbij. In maart dit jaar gaf de gemeenteraad groen licht voor het verder uitwerken van de Kortezwaagplannen. Het gaat om de bouw van een tweede sporthal aan de voorzijde van de huidige sporthal en een grondige renovatie van de huidige sporthal. Het hele plan is geraamd op circa 7,5 miljoen euro.

Mienskip

Begin juni trok de raad echter de stekker uit de verhuisplannen van De Skâns, een van de pijlers onder eerdere besluiten. De huidige Skâns blijft bestaan en de Gordykster mienskip mag zich de komende maanden buigen over de toekomst van het sociaal-cultureel centrum. De consequenties voor de plannen in Kortezwaag zijn onduidelijk.

Uit achtergrondgesprekken met betrokkenen blijkt dat er sinds maart dit jaar niet veel is gedaan aan de verdere uitwerking van het plan Kortezwaag. Belangrijkste argument: de onzekerheid rond De Skâns. Die onzekerheid is ook nog lang niet voorbij. Het kost waarschijnlijk maanden voordat het betrekken van de mienskip bij De Skâns tot een concreet plan leidt. Het kan weleens zomer 2020 zijn voordat er duidelijkheid is.

Plan Leeuwarden

Ondertussen kijkt het gemeentehuis naar alternatieve financieringsvormen voor het project Kortezwaag. Een delegatie van de gemeenteraad kwam dit voorjaar enthousiast terug van een excursie naar de Leeuwarder wijk Nijlân. Hier heeft een intensieve samenwerking tussen de wijk, sportverenigingen, onderwijs, projectontwikkelaar/bouwer en exploitant van de sporthal geleid tot de realisatie van een nieuw sportcomplex.

Bij het project bleef de gemeente op gepaste afstand. De accommodatie is ondergebracht in een stichting en is volledig door een commerciële bank gefinancierd. De gemeente Leeuwarden staat borg voor de financiering en verstrekt jaarlijks een exploitatiesubsidie. Een onderwijsinstelling gebruikt de sporthal overdag.

Het stichtingsmodel is vooral gebaseerd op de exploitatie en koos niet de investering en de financiering als vertrekpunt. De exploitatie is op deze manier zo goed mogelijk voor dertig jaar geborgd, onder andere door optimale bezetting van alle ruimtes door samenwerking met het onderwijs. De investeringen, onderhoud, energie; alles is geregeld. Het stichtingsmodel is getoetst door Stichting Waarborgfonds Sport. Het model ontzorgt de gemeente en biedt daarnaast de huurder/exploitant van de sporthal ruimte om te ondernemen en te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Zowel de sportverenigingen als de wijk hebben daar baat bij. Iedereen doet waar hij goed in is.

Het is nog onduidelijk welke route het Opsterlandse college in het dossier Kortezwaag exact gaat kiezen. Duidelijkheid kan er wat de sportverenigingen betreft niet snel genoeg komen.