Nieuws

Toekomst van pream De Knipe onzeker

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

In 2018 was er nog een opknapbeurt, maar Plaatselijk Belang De Knipe maakt zich zorgen over de staat van de pream in de berm van de Dominee Veenweg. Het oude vaartuig ligt er al decennia, maar nu is er een grote renovatie nodig.

“It moat fansels al wat feilich bliuwe as der bygelyks bern op boartsje”, vertelt voorzitter Wolter Diever. Dit jaar worden de losse delen weer vastgezet en nemen vrijwilligers de teerkwast ter hand. Maar op de lange termijn moet er meer gebeuren. Een nieuwe praam of groot onderhoud gaat in de papieren lopen. Plaatselijk Belang schat in dat er meer dan 20.000 euro mee gemoeid is. “Dat is in grut bedrach, dêr kin it bestjoer net allinnich oer beslisse.”

En dus is nu het woord aan de inwoners van De Knipe. Zij kregen de oproep in de bus om te laten weten wat zij willen, ook kunnen ze alternatieve ideeën inleveren. De opties bestaan aan de ene kant uit een toekomst voor de pream. Ofwel door een jaarlijkse oplapbeurt ofwel door een totale renovatie of nieuwbouw. Maar Plaatselijk Belang geeft ook alvast enkele andere opties zoals het plaatsen van een kunstwerk, een informatiebord, een picknicktafel met informatiebord, informatietafel of zitbanken in de vorm van een pream.

Delen