Nieuws

Tramweg en Slûske in De Knipe wordt 30km-zone

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

De gemeente Heerenveen richt It Slûske en de Tramweg in als een 30km-zone, zodat er een goede verbinding ontstaat met de heringerichte Meyerweg.

Eerder trok Heerenveen bijna 3,5 miljoen euro uit voor de aanpak van de Meyerweg. Een plan hiervoor is samen met het dorp opgesteld. Nu de herinrichting klaar is, blijkt dat er in het plan niet voldoende rekening is gehouden met de verkeerssituatie op It Slûske en de Tramweg. Vanaf Langezwaag moet de snelheid over een te korte route terug van 80 naar 30 km/uur. Door ook hier nu een 30km-zone van te maken, sluit alles op elkaar aan. De 30km-inrichting moet er ook voor zorgen dat het kruispunt It Slûske-Tramweg veiliger voor fietsers wordt. De aanpassingen kosten circa 250.000 euro en kunnen worden betaald uit het project Meyerweg, waarin na afronding nog circa 775.000 euro over is.