Sa! yn petear mei

Trotse dorpsaannemer

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

In de bijna honderd jaar is er veel veranderd, maar toch ook weer niet. Bouwbedrijf F. de Boer en Zn werd opgericht in 1924 door Fokke de Boer. “Mar we bin krekt as earder noch steeds in doarpsoannimmer”, zegt kleinzoon Hjerke.

Het goed geoutilleerde, kleinschalig bouwbedrijf is nog altijd gevestigd op de plaats waar timmerman Fokke de Boer begon: het boerespultsje aan de Binnenwei 30. “Yn de trochreed. Oan de iene kant hie hy syn wurkbank, oan de oare kant stienen de kij.” Zoon Sietze nam het bedrijf later over, ook hij hield koeien. Sinds 1991 staat Hjerke de Boer aan het roer. “En ik ha ek noch kij.” Voor Hjerke was het altijd al duidelijk dat hij het aannemersbedrijf zou overnemen. Hij werkte al mee en kwam op zijn 23e, afgestudeerd aan hbo bouwkunde, in de maatschap. Hij was net met Minke getrouwd toen heit overleed, 67 jaar oud. Vanaf dat moment stonden ze er samen alleen voor. Vijf jaar geleden bouwden ze een grote nieuwe werkplaats achter de boerderij. Als ode aan pake bleef een muur van de oude werkplaats staan. Dat kenschetst ook de aard van het bedrijf. Naast verbouw, nieuwbouw, onderhoud en agrarische bouw is het bedrijf gespecialiseerd in restauratie. “Restaurearje fan âlde gebouwen is eins ek gewoan boufakkerje. Mar de ynstek is wol oars: we litte safolle mooglik it âlde sitte.” Zo haalden ze bijvoorbeeld bij de oude smederij van Hemrik de oude, verstopte spionnetjes van de dakkapel terug in het zicht. Restauratie van rijksmonumenten steekt nauwer, vertelt De Boer. “As dan in kezyn ferrotte is, kinst der gjin nij ynsette mar behâldst safolle mooglik it âlde.”

Hij heeft twee mensen in dienst en steekt zelf ook de handen uit de mouwen. De bouwplaats kan een moderne schuurwoning zijn, een woonhuis in een nieuwbouwplan maar net zo goed een tuinkamer of andere aanbouw. “Op dit momint binne it meast ferbouwingen en renovaasjes.” En zoals het een echte dorpsaannemer betaamt, bouwen ze ook in de agrarische sector. Tegenwoordig vooral verbouwingen van bestaande stallen, bijvoorbeeld omdat de boeren overstappen op melkrobots.

Vakmensen schaars

De orderportefeuille is tot aan de bouwvak vol. “It is hartstikke drok.” Als alles doorgaat, treedt per 1 juli de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. “Dan feroaret der hiel wat, de wet komt yn ’t plak fan fergunningen.” Dat betekent voor bouwbedrijven meer werk: alles voor en tijdens de bouw moet worden vastgelegd en wordt gecontroleerd door borgingcontroleurs. Ook verschuift de bewijslast bij bouwgebreken naar de aannemer. De Boer wil zijn personeelsbestand graag wat uitbreiden. “Mar der bin hast gjin fakminsken te krijen.” Er worden maar weinig bouwvakkers meer opgeleid, merkt hij, waarbij de opleiding zelf een combinatie is van meerdere technische vakken. Schoolverlaters moeten dan ook het vak nog leren als ze in het bedrijf komen. Bouwbedrijf F. de Boer en Zn is een erkend leerbedrijf.

bouwbedrijfdeboer.com

Delen