Nieuws

Tsjingas blijft zich verzetten

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

De Stichting Tsjingas heeft donderdagmiddag vlakbij de beoogde proefboorlocatie in Nij Beets een ‘boortoren’ en een informatiebord geplaatst. Daarmee wil Tsjingas aangeven dat de onrust over de proefboring nog steeds aanhoudt.  

De zaak rond de proefboring aan De Ripen is nog steeds niet helemaal afgehandeld. De gemeente Opsterland wil niet meewerken aan een dergelijke boring en heeft ook de bezwaren van Vermilion tegen deze beslissing naast zich neergelegd. Daarop stapte Vermilion in de zomer van 2017 al naar de rechter. Deze zaak heeft echter nog steeds niet gediend. Meer dan tien partijen, waaronder TsjinGas,  hebben zich gemeld als belanghebbende in de rechtszaak. De Rechtbank heeft daarop een onafhankelijke deskundige (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening) in de arm genomen om zich te laten adviseren. Dit advies kan ieder moment bekend worden. Daarna volgt de planning van een datum voor de rechtszaak.

TsjinGas blijft strijdbaar. Voorzitter Monique Plantinga: “Wij willen geen nieuwe gaswinning in Nij Beets. Draagvlak voor gaswinning in het dorp is er niet. Daarbij vormt een proefboring een onevenredige aantasting van landschap, cultuurhistorie, natuur en verkeersveiligheid.”

De actievoerders zetten zich ook in om versneld stappen te zetten naar duurzame alternatieven voor gaswinning. Plantinga: “Stop met energie te steken in gas maar zet juist gas op energietransitie. Daar ligt voor allerlei partijen een taak, ook voor Tsjingas. Gemeenten hebben een sleutelrol bij deze transitie. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken wat ‘ VanGasLos’ betekent voor huishoudens en door met initiatieven te komen. Tsjingas denkt hier graag over mee.”

Bij de onthulling van de boortoren waren vertegenwoordigers aanwezig van de lokale Opsterlandse politiek: Roel Vogelzang (PvdA), Arjan Bergsma (ChristenUnie), Elske Beintema (GroenLinks/OpsterLanders) en Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang)